Εορτολόγιο

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

6.000 ευρώ αποζημίωση σε δανειολήπτη

Ανοίγει ο δρόμος για την δικαίωση χιλιάδων δανειοληπτών που δέχονται ενοχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες. Απόφαση σταθμός από το Εφετείο Αθηνών που καταδίκασε εισπρακτική εταιρεία και καλείται να πληρώσει αποζημίωση 6.000 ευρώ σε οφειλέτη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση λόγο ηθικής βλάβης, υποχρεώνοντας την τράπεζα και την εισπρακτική εταιρεία να πληρώσουν στον οφειλέτη συνολικά περίπου 6.000 ευρώ. Το εφετείο έκρινε ότι η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη ερήμην του από την τράπεζα στην εισπρακτική συνιστά παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.