Εορτολόγιο

Τρίτη 1 Μαΐου 2012

A N A K O I N Ω Σ Η - ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
A N A K O I N Ω Σ Η
Αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε
Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει πως ξεκίνησε η
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων της
Αγροτικής Εστίας για το πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού, εκδρομέων και αγοράς βιβλίων του ΟΓΑ /
ΛΑΕ. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου στα ΚΕΠ του Δήμου.
Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι της Αγροτικής Εστίας
μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για τις δωρεάν
8ημερες διακοπές, 3ήμερες εκδρομές και βιβλία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του
ΟΓΑ. Ειδικότερα οι δικαιούχοι των προγραμμάτων του καλλικρατικού δήμου
Τανάγρας , θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. της Ασωπίας,
των Οινοφύτων, του Σχηματαρίου και της Πύλης.
Όπως αναφέρει η διοίκηση του
ΟΓΑ, πρόκειται ουσιαστικά για 440.000 ασφαλισμένους (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχους του Οργανισμού, καθώς και τα
μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα
Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές
σε όλη την Ελλάδα καθώς και την δωρεάν παροχή βιβλίων.
Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού είναι μέχρι
31/03/2013, ενώ για τα προγράμματα εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων είναι
έως 31/12/2012.
Από το ίδιο Κ.Ε.Π. που ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχους υπέβαλε την αίτηση για
συμμετοχή στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών, θα
πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει)
και να παραλάβει τα σχετικά δελτία συμμετοχής του, για τα προγράμματα κοινωνικού
τουρισμού και των εκδρομών.
δικαιούχοι των προγραμμάτων:
-Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
-Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων
-Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)
-Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)
-Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου ΟΓΑ.δικαιολογητικά
Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
-δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
-Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα - σε ισχύ για το έτος 2012, (ατομικό και των
προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα
προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.
-Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα
καταβολής εισφορών ασφαλισμένου
-Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει
αποστείλει ο ΟΓΑ.
Τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για το 2012 στα οποία μπορούν να
συμμετάσχουν οι δικαιούχοι είναι:
1. πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού:
Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει 8ήμερες διακοπές σε επιλεγμένα
τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε
120.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη
των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για
περίθαλψη (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου ή με μικρή συμμετοχή
ανάλογα της κατηγορίας του καταλύματος που θα επιλέξει ο δικαιούχος). ( ιάρκεια
ισχύος έως 31/03/2013).
2. Εκδρομικό πρόγραμμα:
To εκδρομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ήμερες εκδρομές, οι οποίες διοργανώνονται
από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ και απευθύνεται σε 20.000
ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των
οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη.
Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο
στο ποσό των 20 ευρώ ανά άτομο και ανά εκδρομή. (διάρκεια ισχύος έως
31/12/2012)
3. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων:
Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων απευθύνεται σε 300.000 δικαιούχους
(ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ), η δε αξία της παροχής ανέρχεται στα
20 ευρώ. (διάρκεια ισχύος έως 31/12/2012).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ