Εορτολόγιο

Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Οι πολίτες του Κορινθιακού μιλούν- θέλουμε να μας ακούσετε

Ειδική συνεδρία με τίτλο " Κορινθιακός κόλπος: μια μικρή Μεσόγειος μέσα στη Μεσόγειο" και υπότιτλο "Οι φορείς των πολιτών του Κορινθιακού μιλούν - θέλουμε να μας ακούσετε" πραγματοποιήθηκε στο 10ο πανελλήνιο συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας που διοργανώθηκε στο ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα μεταξύ 7 & 11 Μαΐου 2012. Ήταν μια ευκαιρία για όσους αγωνίζονται μαζί, από κάθε μεριά του Κορινθιακού   να επικοινωνήσουν με τους επιστήμονες της θάλασσας για να δυναμώσουν σχέσεις συνεργασίας.
Οι τοποθετήσεις των φορέων των πολιτών, έδειξαν την ενιαία στάση που έχει διαμορφωθεί απέναντι στα κοινά προβλήματα, τόσο ως προς την ιεράρχηση της σπουδαιότητας όσο και ως προς τις προτάσεις για την λύση τους. Από την Κορινθία, την Αχαία, τη Βοιωτία και τη Φωκίδα, καταδείχθηκαν ως κύριες απειλές για το κλειστό θαλάσσιο οικοσύστημα, η βιομηχανική ρύπανση των μονάδων του ομίλου Μυτιληναίου, των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων μονάδων του ομίλου Στασινόπουλου  στη Βοιωτία, των εγκαταστάσεων του ομίλου Κυριακόπουλου στη Φωκίδα. Κατατέθηκε η στρατηγική  μιας μονοδιάστατης ανάπτυξης σε όφελος συγκεκριμένων μεγαλο-επιχειρηματικών συμφερόντων που εξυπηρετήθηκε με δημόσιο χρήμα και σχέδια.  Ταυτόχρονα κατατέθηκαν προτάσεις και σχέδια για την προστασία του κόλπου και τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων του Κορινθιακού, χωρίς να υποθηκεύουν το μέλλον. Στην συζήτηση που ακολούθησε, έγιναν προτάσεις για προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στις περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό  και άνοιξε κατάλογος επιστημόνων που ενδιαφέρονται εθελοντικά να συμμετέχουν και να βοηθήσουν σε έρευνα και τεκμηρίωση. 

Δέσποινα Σπανούδη