Εορτολόγιο

Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΣ

4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΣ

Μερικές από τις πιο ουσιαστικές πρακτικές προτάσεις τις οποίες έχω καταθέσει προσωπικά είτε έχω εργαστεί ως μέλος του «Λαϊκού Κινήματος» και απαντούν με τρόπο καινοτόμο και ουσιαστικό στα ζητήματα και προβλήματα με τα οποία κάποιοι ταλανίζουν, καταστρέφουν και υποδουλώνουν την χώρα μας και τον εμάς τον λαό της, είναι αυτές της «Οικονομίας χωρίς Χρήμα», της «Οικονομίας χωρίς Κέρδος», της «ΕΑΜ – Ελληνικής (ή Εθνικής) Ανταλλακτικής Μονάδας» και του «Αϋλου Χρήματος».

Ολες οι προτάσεις αυτές, όπως και πολλές άλλες, απηχούν την διαφορά φιλοσοφίας, ιδεολογίας και πολιτικής αντίληψης του που έχει το «Λαϊκό Κίνημα» σε σχέση με τα πράγματα και όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι προτάσεις της νέας αντίληψης για τον άνθρωπο και τον κόσμο.
Το κυριότερο: οι προτάσεις αυτές δίνουν σαφή απάντηση και λύση σε μια σειρά από καίρια προβλήματα που ταλανίζουν την Ελλάδα και τον Ελληνα πολίτη και αυτό το κάνουν με ένα μοναδικό, ένα Ελληνικό τρόπο, στον οποίο δεν έχουν απάντηση και δεν μπορούν δώσουν αρνητική απάντηση τα ντόπια και ξένα πιόνια του συστήματος.  
Η σύνθετη πρόταση της «Οικονομίας χωρίς Χρήμα» (συνοδεύεται και από σειρά συναφών, αντίστοιχων προτάσεων) αναλύει με τρόπο καταλυτικό βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καταλήγοντας σε μία σειρά από προτάσεις. Στις προτάσεις αυτές χαράσσεται η στρατηγική της δημιουργίας μιας οικονομίας με την ελάχιστη χρήση χρήματος.
            Η «Οικονομία χωρίς Κέρδος» αποτελεί την συνεπή πολιτική πρόταση για την  πραγματικά κοινωνική οικονομία που θέτει ως κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η «Οικονομία χωρίς Κέρδος» και τα υπόλοιπα κείμενα στα οποία πρακτικά αναλύεται και τίθεται είναι στην πραγματικότητα η «οικονομία του ανθρώπινου μέλλοντος», αυτή με το μεγαλύτερο όφελος για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Αυτή που ξεθεμελιώνει πρακτικά τον κόσμο του άθλιου καπιταλισμού και τον στέλνει στο ιστορικό και κοινωνικό επέκεινα, αναδεικνύοντας τη νέα ποιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ανθρώπινη ζωή.
Η πρόταση για την «ΕΑΜ», την Εθνική Ανταλλακτική Μονάδα, αποτελεί την απόλυτα εφικτή και αναγκαία ρεαλιστική πρόταση της σωτηρίας και της αυτόνομης ανάκαμψης της χώρας. Γραμμένη κάτι παραπάνω από ένα χρόνο διακινήθηκε και διακινείται κατ’ ιδεοκλοπή. Η Εθνική Ανταλλακτική Μονάδα, η έκδοση δηλ. μιας εσωτερικής μονάδας συναλλαγής (που δεν είναι νόμισμα αλλά κατ’ ουσίαν χρήμα) και η λειτουργία της παράλληλα με το Ευρώ, λύνει δεκάδες κεφαλαιώδη ζητήματα και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες παραγωγικής ανάτασης και αυτάρκειας την χώρα μας με ένα μέσο κοινωνικής αναχρηματοδότησης και κοινωνικής ιδιοκτησίας.
Η πρόταση για το «Αϋλο Χρήμα», τόσο αυτόνομα όσο και σε συνδυασμό με άλλες προτάσεις λύνει κεφαλαιώδη συστημικά μεν, δομικά δε, ζητήματα για την λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς π.χ. εξαφανίζει την φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα … . Ακόμα και εάν φαντάζει, σε κάποιους απερίσκεπτους ή απατεώνες, ουτοπική είναι εφαρμοστέα μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο και έρχεται να δώσει τεράστιες λύσεις στα σύγχρονα οικονομίστικα προβλήματα και αδιέξοδα της χώρας, τροφοδοτώντας και αυτή την εσωτερική ανάπτυξη. Τροφοδοτώντας ακόμα και μια νέα αντίληψη και στάση ζωής απέναντι στο χρήμα, στο νόμισμα  και την χρήση του.
Οι προτάσεις αυτές, μαζί με μία σειρά από πολλές άλλες, συνθέτουν και συναπαρτίζουν ένα αδιαπέραστο πλέγμα ουσιαστικών προτάσεων του «Λαϊκού Κινήματος». Συνθέτουν και συναπαρτίζουν το αδιαπέραστο πλέγμα του άλλου συστήματος οργάνωσης της κοινωνίας, αυτού που θέλει τον άνθρωπο κέντρο της κοινωνικής οντότητας και θεωρεί την κάλυψη των αναγκών του, ως μέσο ελευθερίας και δημοκρατίας και κύριο αντικείμενο της κοινωνικής ανθρώπινης δράσης.               

Μην σας φοβίζουν.
Υπάρχουν λύσεις για όλα.
Προσεγγίστε τις !!!

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ