Εορτολόγιο

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Παρέμβαση Βασίλη Τόγια για την Βιοποικιλότητα

Στην Σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» σε ότι αφορά τις πράξεις χαρακτηρισμού γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα των Εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600μ.
Ο Βουλευτής έκανε την ακόλουθη Παρέμβαση - Πρόταση:
Εφ' όσον δεν έχουν εγκριθεί τα γενικά πολεοδομικά σχέδια(Γ.Π.Σ.), το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) καθώς και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) να παραμείνει η ζώνη των 600μ παρά των Εθνικών οδών και να επεκταθεί στους κύριους επαρχιακούς το ίδιο. Έτσι εξυπηρετείται η σωστή λειτουργία των οδών μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της άμεσης γειτνίασης του Νομού μας με την Αττική(Κύρια Εθνική Οδός, Παρνασσός, Δελφοί κ.λ.π.) με την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων, καταστημάτων, τουριστικών καταλυμάτων κ.λ.π. αφενός και αφετέρου την μετεγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων σε εκτός σχεδίου περιοχή (υπεραγορές, συνεργεία αυτ/των, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια κ.λ.π.).
Να επανασυνταχθούν οι χάρτες γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 1528 . 7/9/2010 αρ. 168040