Εορτολόγιο

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

ενημέρωση από άρθρο για τον Ασωπό

Το κόστος της ρύπανσης του Ασωπού για τους δήμους και τις κοινότητες της περιοχής εκτιμάται ότι είναι πάνω από 25 εκατ. ευρώ,Εννιά στους δέκα κατοίκους των παραπάνω περιοχών θεωρούν ότι η ρύπανση των υπόγειων νερών έχει προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο οικοσύστημα, στο κόστος ζωής τους και στην τοπική οικονομία. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ηράκλειτος» του υπουργείου Παιδείας.
Ο επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Οικονομία, Δήμητρης Δαμίγος, δήλωσε ότι «μόνο ο κόστος κατασκευής του αγωγού σύνδεσης του Ωρωπού με τις πηγές της Μαυροσουβάλας έχει προϋπολογιστεί περίπου σε 10 εκατ. ευρώ .
Σε αυτά, προσθέστε το κόστος υδροδότησης των Οινοφύτων και άλλων οικισμών της περιοχής για να βρείτε το ελάχιστο ύψος της οικονομικής ζημιάς».
Ο Γιώργος Τέντες, ο υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική εργασία στο θέμα, πρόσθεσε ότι «οι υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων στοιχείων για την ανθρώπινη υγεία, όπως το εξασθενές χρώμιο, έκαναν τα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού ακατάλληλα για ύδρευση και άλλες χρήσεις και δημιούργησαν σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.
Όλα αυτά προκαλούν ένα σημαντικό κόστος για την κοινωνία, το οποίο προσπαθούμε να αποτιμήσουμε σε χρηματικές μονάδες».
Το πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού ξεκίνησε πριν από 4 δεκαετίες, αλλά οι οξύτατες διαστάσεις του αναδείχτηκαν το 2007, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Η υπουργός ΠΕΚΑ το Φεβρουάριο του 2010 ανακοινώνει ότι όσοι ρυπαίνουν θα πληρώσουν το κόστος της ρύπανσης με βάση την Περιβαλλοντική Ευθύνη.
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μέχρι το 2008, είχε εισηγηθεί πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 3,6 εκατ. ευρώ σε δραστηριότητες που ρυπαίνουν τον Ασωπό.
Η έρευνα του Πολυτεχνείου για το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξαρτημένης αξιολόγησης με προσωπικές συνεντεύξεις σε ένα δείγμα 310 νοικοκυριών που διαμένουν στα Οινόφυτα, στον Ωρωπό, στο Χαλκούτσι και στον Άγιο Θωμά, το διάστημα Μαΐου - Ιουλίου 2009.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι:
- Το 65% των ερωτώμενων θεωρούν τη ρύπανση των νερών ως το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής.
- Πάνω από 90% των ερωτώμενων θεωρούν ότι η ρύπανση των υπόγειων νερών έχει προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο οικοσύστημα, στο κόστος ζωής των νοικοκυριών και στην τοπική οικονομία
- Πάνω από 75% χρησιμοποιούν για πόση μόνο εμφιαλωμένο νερό.
- Το 91% των ερωτώμενων δήλωναν καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένοι από τις δράσεις της πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας αφορούσε την εθελοντική μηνιαία εισφορά των νοικοκυριών της περιοχής σε έναν φορέα που θα αναλάμβανε δράση για την επίλυση του προβλήματος μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
Η αξία των εισφορών αυτών υπολογίστηκε περίπου σε 8 εκατ. ευρώ , ποσό διπλάσιο από το ύψος των προστίμων που έχουν καταλογιστεί μέχρι σήμερα.
Τσιανάκας Αθανάσιος
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων.