Εορτολόγιο

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Ερώτηση Βάσως Τσόνογλου για την εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις

Προς: 1. τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Κ. Σκανδαλίδη και
2. τον Υπουργό Οικονομικών κο. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΘΕΜΑ: Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ - Αποζημιώσεις
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Στο Ν. Βοιωτίας υπάρχουν δημοτικές κοινότητες όπως π.χ η Δάφνη Θηβών που κείται στα όρια του Ν. Βοιωτίας και Ν. Αττικής και στην περιουσιακή τους κατάσταση περιλαμβάνονται και αγροί που κείνται στην περιοχή του Ν. Αττικής.
Η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ που πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες του Ν. Βοιωτίας και δη της επαρχίας στην Ε.Γ Συνεταιρισμών Θηβών είναι μικρότερη της δαπάνης που πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες του Ν. Αττικής πλήν δεν υπάρχει σαφής ρύθμιση για το ύψος των τυχόν αποζημιώσεων και πως θα υπολογίζονται για τους εν λόγω αγρότες ως προς την τοποθεσία των αγρών τους.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
1. Ενόψει των ανωτέρω πως επηρεάζεται το ύψος των αποζημιώσεων που τυχόν προκύψουν και,
2. Με ποιά κριτήρια κατά νομό θα αποζημιώνονται οι αγροί, όσοι εξ αυτών βρίσκονται εντός των ορίων του Ν. Βοιωτίας και όσοι στο Ν. Αττικής?
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη