Εορτολόγιο

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Αρθρο για κίνδυνο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απουσία σχεδίου διαχείρισης των υδάτων, καθώς ήδη από τις 29 Οκτωβρίου 2010 η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, παρέχοντας στη χώρα προθεσμία 2 μηνών προκειμένου να συμμορφωθεί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», στα μέσα Μαρτίου η Επιτροπή απαντώντας τόσο στον
δήμο Μεσσαπίων όσο και στον δήμο Οινοφύτων, που είχαν απευθύνει σχετικές καταγγελίες, δήλωσε αποφασισμένη να παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να συμμορφωθεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε.
Μεταξύ των ισχυρισμών των δημοτικών αρχών ήταν ότι δεν εφαρμόζεται η οδηγία πλαίσιο για τα νερά (2000/60).
Η Κομισιόν, με βάση τις δυο αναφορές, διαπίστωσε ότι έχει παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία, διότι δεν θεσπίστηκαν σχέδια διαχείρισης των υδάτων έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, όπως όριζε η οδηγία.


Όσον αφορά την απουσία διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία γινόταν εκτενής αναφορά στα νομικά έγγραφα των δύο δήμων, η απάντηση της Επιτροπής αποσαφηνίζει τα πράγματα.
Τόσο η περίπτωση της Μεσσαπίας όσο και του Ασωπού ποταμού, έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανυπαρξία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, υπόθεση για την οποία η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 10 Σεπτεμβρίου 2009.
Από την πλευρά τους , οι ελληνικές αρχές στην αλληλογραφία τους με την Επιτροπή προσκόμισαν χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και κατόπιν αυτού η Επιτροπή παρακολουθεί στενά το θέμα.
Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν οι ελληνικές αρχές, η ΕΕ θα προσφύγει πάλι στο Δικαστήριο για να επιβληθεί πρόστιμο για μη συμμόρφωση προς την προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ο δήμος Μεσσαπίων και ο δήμος Οινοφύτων είχαν προσφύγει, ο μεν πρώτος την περασμένη άνοιξη και ο δεύτερος το καλοκαίρι του 2009, στην επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Διαμαρτύρονταν για τη σοβαρή ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από βαρέα μέταλλα, μεταξύ των οποίων χρώμιο, νικέλιο και αρσενικό, τα οποία έχουν ανιχνευθεί γύρω από το Μεσσάπιο και τον ποταμό Ασωπό.
Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν καταδεικνύουν ότι η ποσότητα των βαρέων μετάλλων υπερβαίνει κατά πολύ τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές.
Στις αναφορές τους και οι δυο δημοτικές αρχές ζητούσαν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
Οι προσφυγές κρίθηκαν παραδεκτές και η απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο ανέφερε ρητά ότι τα περιστατικά που περιγράφουν οι δήμοι επιβεβαιώνουν την απουσία κατάλληλου σχεδιασμού και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στις δύο περιοχές.
Οι καταγγελίες των εν λόγω δημοτικών αρχών δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να έρθει σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και να ζητήσει να μάθει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.
Σημειώνεται ότι και οι δύο δήμοι έχουν προσφύγει για τα θέματα αυτά ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι υποθέσεις εκδικάζονται στις 4 Μαΐου 2011.
Τσιανάκας Αθανάσιος
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων.