Εορτολόγιο

Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Παρέμβαση Τσόνογλου για την αποκατάσταση των ζημιών απο τον παγετώνα

Επείγουσα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Ε.Λ.Γ.Α
Κύριε Πρόεδρε,
Την 12/12/10, συνέπεια απρόσμενης κακοκαιρίας, κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας κάτω του μηδενός και παγετώνος καταστράφηκε ικανός αριθμός καλλιεργηθέντων στρεμμάτων δυναμικών καλλιεργειών (ιδίως κηπευτικών) στην κτηματική περιφέρεια των νέων Καλλικρατικών Δήμων, ιδίως στις κτηματικές περιφέρειες Άρμα, Τανάγρα, Ασωπία, Ελεώνα, Νιχωράκι, Λεύκτρα, Πλαταιές, Καπαρέλλι κοκ.
Ήδη υπεβλήθησαν οι σχετικές δηλώσεις ζημιάς των καλλιεργειών που κατεστράφησαν, έχουν διενεργηθεί οι σχετικοί έλεγχοι των γεωπόνων του ΕΛΓΑ, ώστε να πιστοποιηθεί η ζημιά και να εξαχθούν τα αντίστοιχα ποσά των καταβληθέντων αποζημιώσεων στους παθόντες αγρότες πλήν έως σήμερα δεν έχουν καταβληθεί οι οικείες αποζημιώσεις.
Επειδή το αγροτικό εισόδημα, ενόψει και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, αλλά και των υπέρογκων δαπανών καλλιέργειας σε συνάρτηση με τις μικρές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων που διαρκώς συρρικνώνεται με την παρούσα επείγουσα επιστολή μου σας γνωρίζω τα ακόλουθα προκειμένου άμεσα να διενεργηθούν τα δέοντα από την υπηρεσία σας και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που διαπιστώθηκαν στους παθόντες αγρότες.

Με Εκτίμηση
Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Βοιωτίας