Εορτολόγιο

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Δελτίο Τύπου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.  Ν. Βοιωτίας
        
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011

Θέμα: Η Βάσω Τσόνογλου στο ΥΠΕΚΑ για τον Παρνασσό

Σε επαφή που πραγματοποίησε η Β.Τσόνογλου με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, σήμερα,  εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσφατη έκδοση εγκυκλίου για την συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του Παρνασσού, οι οποίες είχαν ανασταλεί με προηγούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου για τις περιοχές εκτός του πυρήνα του Παρνασσού (ήδη η εγκύκλιος εκκρεμεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ).
Παράλληλα,  άσκησε πίεση, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έκδοση Π.Δ επικαιροποίησης της ζωνοποίησης του εθνικού δρυμού και της νομιμοποίησης χιονοδρομικών κέντρων προκειμένου να απορροφηθούν έγκαιρα οι κοινοτικοί πόροι για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων των χιονοδρομικών κέντρων γεγονός που θα συμβάλλει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην ταυτόχρονη αύξηση επισκεψιμότητας στο νομό Βοιωτίας.
 Επαμεινώνδα 71,32200 Θήβα,Τηλ:22620 81 061,Fax:22620 26 881
Φίλωνος  7,32100 Λιβαδεία,Τηλ & Fax:22610 89 640