Εορτολόγιο

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17/10/2011
Κυρίες και κύριοι…..
Φίλες/Φίλοι

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας για τη σημερινή ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιούμε σε όλη την Στερεά Ελλάδα.
Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε και να αναπτύξουμε, με τη συμμετοχή όλων, μια διαρκή συνεργασία για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα.
Άλλωστε, ως νέα Περιφερειακή Αρχή έχουμε δεσμευτεί για όλα τα μεγάλα θέματα της Περιφέρειάς μας να  έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή σχέση διαβούλευσης και συναπόφασης.
Από την αρχή της θητείας μας δώσαμε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε σε όλους τους τομείς και κυρίως του αγροτικού τομέα για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας και τη διαμόρφωση κοινής ταυτότητας για όλη την Στερεά Ελλάδα.

Στην σημερινή εποχή  που η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται περισσότερο από ποτέ, όχι απλώς οφείλουμε αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε και υλοποιήσουμε νέα μοντέλα ανάπτυξης.
Ανάπτυξη που θα στηρίζεται στον άνθρωπο, στην ιστορία μας, στην ποιότητα, στην αξιοποίηση της γνώσης και η οποία θα  αφομοιώνει την τεχνολογία και θα επενδύει στα προϊόντα μας.


Στόχος μας είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να καταστεί μια βιώσιμη Περιφέρεια, που θα παρέχει θέσεις εργασίας, ασφάλεια και υψηλό βιοτικό επίπεδο στους κατοίκους της.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουμε θέσει σαν άμεση προτεραιότητα την ανασυγκρότηση και επανεκκίνηση της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα. Η ώθηση της αγροτικής ανάπτυξης είναι όρος επιβίωσης για την οικονομία της Περιφέρειάς μας και κατ’ επέκταση της χώρας μας.

Πεποίθηση μας είναι ότι πρέπει να στραφούμε στην παραγωγή και  στο πολλαπλασιασμό της μέσα από την εργασία, στηριζόμενη στην ποιότητα των προϊόντων μας και τη ορθολογική διαχείριση των πόρων.
Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς δηλαδή στην ταυτοποίηση, στην πιστοποίηση και στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων μας αν θέλουμε αυτά να αποκτήσουν την πραγματική τους αξία και να πιάσει τόπο ο κόπος σας, ο κόπος των αγροτών μας.

Κυρίες και κύριοι, Φίλες και Φίλοι

Τον κόπο, την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών, προσπαθούμε και σήμερα να στηρίξουμε, από τη νέα μας θέση ως Περιφερειακή αρχή, όπως κάναμε σε όλη τη διαδρομή των οκτώ χρόνων μας στη Νομαρχία της Βοιωτίας.
Σ΄αυτά τα χρόνια η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας υπήρξε κεντρική μας προτεραιότητα. Διαθέσαμε περίπου 20.000.000 €, και δημιουργήσαμε μεγάλες και σύγχρονες υποδομές, που αξιοποιούν χιλιάδες στρέμματα γεωργικής γης, αυξάνουν την απόδοση των καλλιεργειών και ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος παραγωγής, με σεβασμό στους φυσικούς πόρους. Υλοποιήσαμε :

Αναδασμούς σε πάνω από 50.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γής, στα αγροκτήματα Προφήτη Ηλία, Αγίου Σπυρίδωνα, Προσήλιου, Ακοντίου, Ανθοχωρίου, Αγίου Δημητρίου και Θουρίου.

Μεγάλα αρδευτικά έργα στο Σωληνάρι, στη Λιβαδειά και στη Χαιρώνεια, συνολικού κόστους 9.250.000 €.


Παράλληλα έργα στο Μαυρονέρι, στα Βασιλικά, στις Πλαταιές, στο Νεοχωράκι,  στον Άγιο Σπυρίδωνα, συνολικού κόστους 4.500.000 €.

Αντιπλημμυρικά έργα στο Βαρυκό, στην Ασωπία, στην Καλλιθέα, στο Αμπελοχώρι, στο Νεοχωράκι, και πολλά άλλα.

Κάναμε παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας που εξασφαλίζουν επαρκείς ποσότητες νερού άρδευσης, βελτιώνουν τα δίκτυα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό, αξιοποιούν γεωτρήσεις και αποκαθιστούν αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

Παράλληλα, συνεργαστήκαμε με κεντρικούς φορείς, με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων για τη βελτίωση της άρδευσης της Κωπαϊδας από τη λίμνη Υλίκη.

Σήμερα από τη νέα μας θέση ως πρώτη αιρετή Περιφερειακή Αρχή, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, με διαρκείς παρεμβάσεις και συνεργασία, για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Ήδη στο πρόγραμμα του Υπουργείου έχει ενταχθεί και εκπονείται η μελέτη συμπληρωματικών έργων υδροδότησης του Κωπαϊδικού πεδίου, προϋπολογισμού 1.200.000 €.
Επίσης έχουμε ετοιμάσει και υποβάλει πλήρη μελέτη και φάκελο για το έργο «Αρδευτικά έργα Λιβαδειάς, Β’ φάση», προϋπολογισμού 11.205.000 €, για το οποίο είμαστε σε διαρκή συνεργασία, με στόχο την ένταξη και τη χρηματοδότηση της κατασκευής του.

Έχω κατ΄επανάληψη τονίσει και τόνισα και στην τοποθέτησή μου, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδη, στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι το πρόγραμμα του Υπουργείου, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο, που μπορεί να στηρίξει την αγροτική οικονομία της Στερεάς Ελλάδας.
Σημαντικότατο μέτρο στήριξης και το επισημαίνω πάντα ιδιαίτερα, είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή, αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κτηνοτροφικά πάρκα, σύγχρονα σφαγεία, αλιευτικές υποδομές και όλες οι παρεμβάσεις που διευκολύνουν την παραγωγή, ελαχιστοποιούν το κόστος και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους.
Εμείς ζητάμε και επιδιώκουμε την πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Ζητάμε, τα ήδη ενταγμένα έργα να προχωρήσουν άμεσα και να υλοποιηθούν.
Ζητάμε την περαιτέρω ένταξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση των ώριμων και αναντίρρητα αναγκαίων έργων της Στερεάς Ελλάδας.
Ζητάμε όχι την προνομιακή μεταχείριση, αλλά την δίκαιη ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας.
Μιας ελληνικής περιφέρειας, που, είναι βασικός κορμός της παραγωγής και της απασχόλησης για τον πρωτογενή τομέα, σε εθνικό επίπεδο.

  Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, σε μια συγκυρία κρίσιμη και δύσκολη. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, που πιο πολύ από ποτέ, είναι ανάγκη να αναπροσαρμόσουμε τα δεδομένα μας, να αναθεωρήσουμε τις καταστάσεις.
Το μοντέλο ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας που έως τώρα γνωρίζαμε έχει αποδειχθεί παρωχημένο.
Τα προϊόντα μας έχουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα, χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και γι αυτό το λόγο βρίσκονται εκτός των δικτύων εμπορίας.
Μόνη λύση είναι ξεφύγουμε από την κατάσταση στην οποία μας έχουν οδηγήσει οι διαρθρωτικές αδυναμίες του τομέα.
Να αλλάξουμε τα δεδομένα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με την συνεργασία και την προσπάθεια όλων μας.

Διότι η επανεκκίνηση της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα προϋποθέτει συσπείρωση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, προϋποθέτει εντοπισμό και αξιοποίηση κάθε παραγωγικής ικμάδας εδώ και τώρα και στροφή στην πραγματική οικονομία και στην παραγωγή.

Αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει ότι  η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία,  ο αγροτουρισμός και οι άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, πρέπει να στηρίζεται και να ακολουθεί ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος θα είναι ενταγμένος, σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύμπλεγμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα και το οποίο θα αποτυπωθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» το οποίο βρίσκεται υπό κατάρτιση και είναι  αυτό που θα σηματοδοτήσει την επόμενη φάση, αυτήν της ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας.

Κομμάτι του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας είναι και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Πρωτογενή Τομέα το οποίο με την σειρά του, περιλαμβάνει, το «καλάθι των αγροτικών προϊόντων» που αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μια ιδέα η οποία έρχεται να δώσει ώθηση και εξωστρέφεια στον πρωτογενή τομέα.
Είναι καιρός, η Περιφέρειά μας εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία που της δίνεται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αγροτική παραγωγή σαν μοχλό στήριξης της απασχόλησης και της περιφερειακής μας οικονομίας.


Τελειώνοντας, προκειμένου να δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές της σημερινής ημερίδας, οι οποίοι θα μας εξειδικεύσουν ακόμη περισσότερο το θέμα, θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους την Γενική Γραμματέα του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την κα Μπαζώτη - Μητσιώνη, τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κο Κορμέντζα, καθώς και τα στελέχη του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου.

Πάνω από όλους όμως να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη του Πρωτογενή Τομέα κο Στ. Καπελέρη και τους συνεργάτες του οι οποίοι σήκωσαν όλο το βάρος  αυτής της προσπάθειας για την κατάρτιση και τη διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Πρωτογενή Τομέα.

Και βεβαίως, ευχαριστώ και πάλι όλους σας για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας, στη σημερινή εκδήλωση.