Εορτολόγιο

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Δελτίο Τύπου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ
Βουλευτής Π.Α.Σ.Ο.Κ.  Ν. Βοιωτίας

Αθήνα,  12 Οκτωβρίου 2011

Θέμα: Ικανοποίηση Τσόνογλου για την παράταση στα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις


Την ικανοποίηση της για την παράταση της προθεσμίας έως και 16 Ιουνίου 2012 (από 16 Δεκεμβρίου 2011 που ήταν αρχικά) υποβολής δικαιολογητικών από τους αγρότες για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια, εξέφρασε η Βουλευτής Βοιωτίας Βασιλική Τσόνογλου Βυλλιώτη.
Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και συγκεκριμένα ο Υπουργός κ.Κ. Σκανδαλίδης.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την σχετική απόφαση «με τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄- 16 Ιουνίου 2011) “Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού”, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, εντός δώδεκα μηνών, από την έκδοσή της, δηλαδή μέχρι την 16η Ιουνίου 2012, αντί εξαμήνου που προβλεπόταν έως σήμερα».
Η κ. Τσόνογλου σε δηλώσεις ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς ένα δίκαιο αίτημα των αγροτών Πανελλαδικά αλλά και της Βοιωτίας αντιμετωπίστηκε θετικά ενώ όπως ενημερώθηκε, «στους άμεσους στόχους του ΥΠΑΑΤ είναι η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και την ελάφρυνσή τους από αδικαιολόγητα κόστη και χρονοβόρες διαδικασίες».
Σημειώνουμε ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2011, η κ. Τσόνογλου είχε καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κώστα Σκανδαλίδη.


Η επίκαιρη ερώτηση της, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ως εξής:


                                                               
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2011
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Κ. Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ: Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδοτήσεως αρδευτικών γεωτρήσεων
                Κύριε Υπουργέ,
                Με την υπ. αριθ. 150559/10-06-2011 Κ.Υ.Α καθορίστηκαν οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α  ναι μεν βελτιώνεται η διαδικασία αδειοδότησης για τις γεωτρήσεις άντλησης έως 100.000 κυβικών μέτρων νερού, από την προϋφιστάμενη, πλην επιβάλλονται υψηλές δαπάνες και πολύπλοκες διαδικασίες,  και ορίζεται συντομότατο χρονικό διάστημα για την υποβολή των νέων αιτήσεων των αγροτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων για το 2012. Υπό τις άνω συνθήκες είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν εμπρόθεσμα οι αγρότες λόγω του μικρού αριθμού των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τούτο θα έχει σαν συνέπεια σήμερα, που το αγροτικό εισόδημα, ιδίως στο Ν. Βοιωτίας, δοκιμάζεται υπέρμετρα και συνεχώς συρρικνώνεται (δυσφήμηση αγροτικών προϊόντων, χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, υψηλό κόστος καλλιέργειας κ.ο.κ), να μην δυνηθούν οι αγρότες του νομού να ενταχθούν έγκαιρα στο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων για το 2012 και να υποχρεωθούν να καταβάλουν και πρόστιμα όσοι δεν πρόλαβαν να προετοιμασθούν έως και την 16/12/2011.
                Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)      Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αδειοδότηση των αρδευτικών γεωτρήσεων;
2)      Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης ώστε να μειωθεί το κόστος των εν λόγω αρδεύσεων;

                                                                                                       
                                                             Η Ερωτώσα Βουλευτής

                                                                                           Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη