Εορτολόγιο

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/ 10 / 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 481
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο165 του Ν.3852/2010
Αριθμ. Π.Σ. 14
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς : 1.- Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Περγαντά Κλέαρχο.
2.- Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες: Γαζή Γιώτα, Καραμπά Βασίλειο, Μουλκιώτη
Γεώργιο, Μπουραντά Αθανάσιο, Στάϊκο Θωμά.
3.- Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους:

1. Μπακομήτρο Κων/νο
2. Παρχαρίδη Παναγιώτη
3. Παπαθωμά Γιαννιού Φανή
4. Μπέτσιο Νικόλαο
5. Ζιώγα Γεώργιο
6. Καπελέρη Σταμάτιο
7. Βουρδάνο Δημήτριο
8. Σανίδα Ηλία
9. Ριζάκο Παναγιώτη
10. Αγδινιώτη Αναστάσιο
11. Ντάνο Γρηγόριο
12. Ψυχογιό Γεώργιο
13. Πίσχινα Ανέστη
14. Καρακάντζα Αθανάσιο
15. Παπαναγιώτου Νικόλαο
16. Μπαράκο Νικόλαο
17. Μπαντούνα Γεώργιο
18. Κατσίκα Ιωάννη
19. Κουλουρίδη Κων/νο
20. Κακάτσο Γεώργιο
21. Καράντζαλη Λουκά
22. Αλεξίου Γεώργιο
23. Παπαργύρη Γεώργιο
24. Καραβά Τριανταφυλλιά
25. Λατσούδη Αθανάσιο
1. Χειμάρα Αθανάσιο
2. Κοντογεώργο Κων/νο
3. Κουτσογιαννακόπουλο Κων/νο
4. Αγνιάδη Παναγιώτη
5. Γκάβαλη Σταμάτιο
6. Παπαθανασίου Κων/νο
7. Καραϊσκο Περικλή
8. Αργυρίου Δημήτριο
9. Μακρή -Θεοδώρου Ελένη
10. Καράμπελα Ιωάννη
11. Βαρδακώστα Απόστολο
12. Φατούση Νικόλαο
13. Λετώνη Ιωάννη
1. Χρονά Αναστάσιο
2. Ντούρου Ιωάννα (Σοφία)
3. Γκικόπουλο Γεώργιο
1. Παπανδρέου Νικόλαο
2. Τουσιάδη Θωμά
1. Σπανούδη Δέσποινα
1. Στουπή Νικόλαο
26. Παπαϊωάννου Πανουργιά
27. Μπεχλιβανίδη Παναγιώτη
28. Σκλαπάνη Ταξιάρχη
29. Τσιτσάνη Λάμπρο
30. Βεργέτη Βασίλειο
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας,
Αινιάνων 8, στις 27 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. για να λάβετε μέρος
στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012, πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. και του
συνοπτικού τριετή Π/Υ 2011-2012-2013.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων Α΄ έως και Γ΄ τριμήνου 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας .
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Περγαντάς Κλέαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επείγουσας
αποκατάστασης αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρίου –Παναγούλης
του Δήμου Ευπαλίου.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας
Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Παράλληλα έργα
Λιανοκλαδίου ,Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση λύσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «Διαχείριση λυμάτων
ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου – Ραχών».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συγκρότηση της
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ.
Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
(κωδικός πρόσκλησης 30 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»
με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από Πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (Ο.Σ.Κ.Α.Ε.), για το έτος 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), για το έτος 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση α) του ΠΚΤΜΝΕ, β) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, γ) της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης και δ) Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της
μελέτης: «Στατική μελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων του 1ου & 2ου ΤΕΕ-
ΙΕΚ Θήβας».
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ. Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένη.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σταδίων μελέτης: «Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος Γιάλτρα – Αγ.
Γεώργιος Λιχάδας με Παράκαμψη Γιάλτρων –Παράκαμψη Αγ. Νικολάου, Τμήμα Β:
Παράκαμψη Γιάλτρων και Λουτρών Γιάλτρων».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. Γενικούς Δ/ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
6. Noμική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7. Δήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας