Εορτολόγιο

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων
Πρόσκληση
Η τοπική κοινότητα του Αγίου Θωμά διοργανώνει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Κατοίκων του χωριού, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.3852/2010 και προσκαλεί τους κατοίκους - φορείς να λάβουν μέρος με προτάσεις.
Η συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 στις 18:00 στο ισόγειο του ΚΑΠΗ.


Ν3582/2010/Άρθρο 85/ΦΕΚ 87Α
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος σε συνέλευση, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς: α. την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, β. τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, γ. τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, δ. την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας, ε. την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και στ. κάθε άλλο που αφορά την τοπική κοινότητα. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.