Εορτολόγιο

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Οινόφυτα: «Σφράγισαν» επιχείρηση για περιβαλλοντικές παρανομίες

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Γιώργου Μουλκιώτη, σφραγίστηκαν οι είσοδοι της μονάδας παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων και ειδών κιγκαλερίας, της εταιρείας «VIOMETALE AΒEΕ» που βρίσκεται στα Οινόφυτα (θέση Άγιος Δημήτριος). 
Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε συνεχείς ελέγχους, διαπίστωσε, ότι η εν λόγω μονάδα διέθετε χωρίς να επεξεργάζεται τα υγρά της απόβλητα σε παρακείμενο οικόπεδο μέσω κρυφών αγωγών προκαλώντας ρύπανση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Η σκοπιμότητα της σφράγισης, ήταν να γίνει αποκάλυψη του παλαιού και του σημερινού αποχετευτικού δικτύου και δικτυού όμβριων υδάτων, αλλά και για να ταυτοποιηθούν οι βόθροι που κατασκευάστηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου και αυτών που λειτουργούν σήμερα. Έγινε αποκάλυψη των προαναφερόμενων αγωγών και στη συνέχεια σφράγιση αυτών με μπετό. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Μουλκιώτης, με αφορμή την απόφαση σφράγισης της επιχείρησης, δηλώνει ότι : «Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ενεργεί άμεσα και συνεχίζει τους ελέγχους σε όλες τις βιομηχανίες, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω παράνομες ενέργειες και δυσμενείς περιβαλλοντικές εξελίξεις, ειδικά στην περιοχή των Οινοφύτων. 
Τούτο αποτελεί αταλάντευτη κατευθυντηρία γραμμή για την Περιφέρεια, που επιδιώκει να εφαρμόσει σε όλο το εύρος της και σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της. Καλούμε τις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, να λειτουργούν σύμφωνα με τις άδειες που έχουν λάβει και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Για εμάς η προάσπιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, είναι μονόδρομος. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία, δεν σημαίνει και έκπτωση του αγώνα και των προσπαθειών των ελεγκτικών μηχανισμών μας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος»