Εορτολόγιο

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την προώθηση της «Βιομηχανικής Συμβίωσης»

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.30 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων.
Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της Περιφέρειας εστιάζεται ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι αναφορικά με τη διαχείριση και τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της περιοχής μας.

Η Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας έχοντας σαν στρατηγικό άξονα την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια, συμμετέχει ως συντονιστής – εταίρος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο έργο «eSYMBIOSIS Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων Βιομηχανικής Συμβίωσης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  LIFE+ το οποίο αναπτύσσει δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Πράσινη Ανάπτυξη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει ως στρατηγικούς εταίρους εταιρείες με μεγάλη πείρα στη δημιουργία ενός συμβιωτικού δικτύου στη Μεγάλη Βρετανία, με πολλαπλά οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και προς όφελος της προστασίας του Περιβάλλοντος.
Ως Βιομηχανική Συμβίωση μπορεί να οριστεί η ανταλλαγή υπηρεσιών, πόρων, και ενδιαμέσων προϊόντων δημιουργώντας μια αλυσίδα νέων συνεργασιών σε φορείς της Βιομηχανίας, προκειμένου να δημιουργήσει νέες αξίες, να μειώσει το κόστος της παραγωγής με ταυτόχρονη βελτίωση του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τα Βιομηχανικά Απόβλητα.
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, η Βοιωτία οραματίζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης στην Ελλάδα δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των βιομηχανικών κλάδων της Βοιωτίας. Το δίκτυο αυτό θα εξυπηρετείται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα.
Μέσα από αυτήν την εκδήλωση, που υποστηρίζεται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τη Βιομηχανική Συμβίωση και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να την εντάξουν στις διαδικασίες της παραγωγής τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που θα τους παρέχει το υπό δημιουργία Βιομηχανικό Συμβιωτικό δίκτυο της Περιφέρειας. Θα μπορούν:
·            Να αξιοποιήσουν μία νέα αναπτυσσόμενη μέθοδο διαχείρισης και περιορισμού της βιομηχανικής ρύπανσης.
·            Θα έχουν τη δυνατότητα με την αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας να γίνει ανταλλαγή υλικών και αποβλήτων εξοικονομώντας πρώτες ύλες, ενέργεια και νερό.

Δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θεματολογία της εκδήλωσης στο πλαίσιο των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και της διεθνούς οικονομικής κρίσης που πλήττουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
LIFE09 ENV/GR/000300
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
                                                        Κλέαρχος Περγαντάς