Εορτολόγιο

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τανάγρας

«Έκδοση Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»

Όσοι δικαιούνται βάσει κοινωνικών κριτηρίων την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό εκδίδοντας την κάρτα ή την βεβαίωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα λειτουργίας, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ) περί μη

υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως
6. Απόφαση υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
7. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφ’ όσον πρόκειται για Α.με.Ε.Α.
9. Βιβλιάριο Υγείας
10. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας που γίνεται από Κοινωνικό Λειτουργό του φορέα λειτουργίας
Η αρμόδια υπηρεσία του φορέα είναι: Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο Δήμου Τανάγρας»
Υπεύθυνη : Καναβάκη Μαίρη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22620 – 51.119.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης από την υπεύθυνη επιτροπή ελέγχου και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε δικαιούχου καθώς σκοπός της βοήθειας είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, ώστε, σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια να είναι σε θέση σύντομα να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τουςδυνάμεις.
Επιπλέον η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων σημαντικό θέμα για μια μικρή κοινωνία όπως αυτή του Δήμου μας. Για το σκοπό αυτό η Κάρτα ή η Βεβαίωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα δύναται να αναγράφει εκτός από το όνομα του δικαιούχου και το όνομα ενός δεύτερου ατόμου που ο δικαιούχος θα έχει ορίσει ως εκπρόσωπο του με υπεύθυνη δήλωση. Το άτομο αυτό, το οποίο θα μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας του δικαιούχου ή στενό φιλικό του πρόσωπο ή κάποιος εθελοντής, θα προμηθεύεται προϊόντα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκ μέρους του.
Για τους δικαιούχους – κατόχους κάρτας που δεν θα είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων θα αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».