Εορτολόγιο

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Ρύπων στο Δήμο Τανάγρας

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Γ. Παπακωνσταντίνου
ΘΕΜΑ: Δημιουργία Παρατηρητηρίου Ρύπων στο Δήμο Τανάγρας

Το ζήτημα του Ασωπού είναι διαχρονικό (ξεκίνησε πριν από σαράντα περίπου χρόνια, όταν με Προεδρικό Διάταγμα του 1969, επετράπη η εγκατάσταση βιομηχανιών στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων) το οποίο ανεδείχθη το 2007, αφού διογκώθηκε το πρόβλημα από την ρύπανση που προκαλούν ορισμένες βιομηχανίες.
Η συνεχιζόμενη ρύπανση του ποταμού αποτελεί άμεσο κίνδυνο τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την ισορροπία του παραποτάμιου φυσικού οικοσυστήματος.


Η αδυναμία επιστημονικής στήριξης και τεκμηρίωσης των ελεγκτικών μηχανισμών με αξιόπιστα στοιχεία, με άμεσες πληροφορίες και δεδομένα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, έχουν ως αποτέλεσμα, να καθυστερεί η διαχείριση της πληροφορίας και συχνά να ακυρώνει την πρακτική εφαρμογή των όποιων ρυθμίσεων έχουν σχεδιαστεί ή και δρομολογούνται, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, με ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, κρίνεται αναγκαίο το ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσει θετικά τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ρύπων στο Δήμο Τανάγρας ή Γραφείο Περιβάλλοντος, ως αποκεντρωμένης υπηρεσίας του εν λόγω υπουργείου.
Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα στοχεύει στην ενδυνάμωση και τη βελτίωση των υφιστάμενων πληροφοριών, με την υιοθέτηση και τήρηση συστημάτων παρακολούθησης τόσο μέσω της τεχνολογίας, όσο και τη στελέχωση των μηχανισμών με το κατάλληλο προσωπικό χημικών, χημικών – μηχανικών και γραμματειακής υποστήριξης, με απώτερο σκοπό,  να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων τους στην υδρολογική λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού.
Το Παρατηρητήριο Ρύπων, θα αναδειχθεί σε κεντρικό φορέα παροχής χωρικών πληροφοριών στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού και σε οργανισμό επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των εθνικών πολιτικών περιβάλλοντος, καθώς (θα μπορεί να συνεργάζεται με τα συναφή με το περιβάλλον εθνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα,  καθώς και τους δημόσιους φορείς που κατέχουν ή παράγουν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.)
Παράλληλα, μπορεί ν’ αποτελέσει και ένα σημαντικό παράγοντα στην αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, κυρίως, με την τακτική φιλοξενία σχολείων της περιφέρειας, όπου τα παιδιά θα ενημερώνονται για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.
Δεδομένης λοιπόν της σοβαρότητας ως προς τις επιπτώσεις, του προβλήματος της ρύπανσης του Ασωπού τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο  και στην ισορροπία του παραποτάμιου φυσικού οικοσυστήματος και με δεδομένη την πολλαπλή εκδηλωθείσα βούληση και διάθεση του Δήμου Τανάγρας που παραχωρεί για την εγκατάστασή του κτήριο εντός της Δ.Ε Οινοφύτων αλλά και αναγκαίο εξοπλισμό (μηχανήματα, έπιπλα κ.ο.κ).
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)    Είναι στις προθέσεις του η δημιουργία αποκεντρωμένης υπηρεσίας ελέγχου των παντός είδους ρύπανση επί καθημερινής βάσης ως Γραφείο Περιβάλλοντος ή Παρατηρητήριο Ρύπων στην ευαίσθητη περιοχή των Οινοφύτων – Σχηματαρίου;
2)    Είναι στις προθέσεις του ΥΠΕΚΑ η άμεση στελέχωσή του με το αναγκαίο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου - Βυλλιώτη