Εορτολόγιο

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ
Βουλευτής Π.Α.Σ.Ο.Κ.  Ν. Βοιωτίας

09 Σεπτεμβρίου 2011
Θέμα:  «Η Βοιωτία παράγει αξιόλογα και ποιοτικά προϊόντα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο καλάθι της νοικοκυράς. Ανοίγει ο δρόμος για τους νέους αγρότες. Νέα τομή στον πρωτογενή τομέα»

Ομιλία Βασιλικής Τσόνογλου-Βυλλιώτη στη Βουλή  «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 Το συνεταιριστικό κίνημα στη χώρα μας έχει ταυτιστεί με πολυετείς αγώνες και θυσίες και έχει καταφέρει να μετατρέψει τους αγώνες αυτούς σε επιτυχίες διαχρονικά, παρά τις δυσκολίες των καιρών.
Πράγματι, πολλοί συνεταιρισμοί έχουν καταφέρει να πρωτοπορήσουν στην αγροτική οικονομία και να χαράξουν μία επιτυχή πορεία. Όμως, αυτή είναι η καλή όψη του νομίσματος, γιατί υπάρχει και η άσχημη όψη που έχει καταστήσει πολλούς απ’ αυτούς τους συνεταιρισμούς ανενεργούς όχι μόνο λόγω των δυσκολιών, αλλά λόγω των πελατειακών και χωρίς κανόνες συναλλαγών τους, γεγονός που τους οδήγησε στο να χάσουν τον προσανατολισμό τους, να γίνουν αντιπαραγωγικοί και αναποτελεσματικοί. Μάλιστα, κατάντησαν συνεταιρισμοί που διαθέτουν μόνο μία σφραγίδα.
Το παρόν ριζοσπαστικό, καινοτόμο και φιλόδοξο πραγματικά νομοσχέδιο αποτελεί μία τομή στον αγροτικό τομέα και στο χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών που επιτέλους πρέπει να βγουν από το τέλμα και να αποκτήσουν ένα σύγχρονο και εξελιγμένο βηματισμό. Πράγματι είναι γεγονός ότι γίνεται αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν των αγροτικών συνδικαλιστικών ενώσεων στη χώρα μας.
Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται σε όλους τους τομείς, τολμά και ανοίγει τον ορίζοντα της αγροτικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό και κοινοτικό πεδίο, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους αγρότες.
Το νομοσχέδιο διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο άρθρο1 δίνονται οι βασικές έννοιες του παρόντος νομοσχεδίου και διευκρινίζονται οι νέες μορφές αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συγκροτεί το νομοσχέδιο, δηλαδή των αγροτικών συνεταιρισμών, των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ, Ομάδων Παραγωγών, όπως επίσης τίθενται περιορισμοί και οριοθετήσεις.
Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι Ομάδες μπορούν πλέον να συγκροτούνται και σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα καθιερώνεται το καλάθι της περιφέρειας σαν βασική αρμοδιότητα των αγροδιατροφικών συμπράξεων της περιφέρειας και αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος νομοσχεδίου.
Στο άρθρο 2 καθιερώνεται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το Μητρώο, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ενεργοποίηση και εντατικοποίηση της κρατικής εποπτείας των αγροτικών συνεταιρισμών.
Στο άρθρο 3 θεσπίζεται η αξιολόγησή τους, ώστε να μπορούν να καταχωρούνται στο Μητρώο.
Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο Μητρώο και τη διαδικασία τους.
Στο άρθρο 5 υπάρχουν ρυθμίσεις για τα θέματα σχετικά με τις Ομάδες Παραγωγών όμοιων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων, τη λειτουργία τους και τα δικαιώματά τους.
Στο άρθρο 6 υπάρχει η πρόβλεψη ώστε οι συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών να συγκροτήσουν τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, δηλαδή ανώνυμες εταιρείες αναγνωρισμένες και καταχωρισμένες στο Μητρώο. Ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισής τους και η διαγραφή τους σε περίπτωση αδρανοποίησής τους.
Στο άρθρο 7 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στο άρθρο 8 υπάρχουν τα θέματα που αφορούν στη σύσταση, αναγνώριση, εποπτεία, έλεγχο και χρηματοδότηση των διεπαγγελματικών οργανώσεων και την αναγνώρισή τους σε εθνικό επίπεδο.
Στο άρθρο 10 γίνεται ρύθμιση των μελλοντικών πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων μέσω γραπτών συμβάσεων, διαμέσου των ΣΑΟ, ώστε να βελτιώνεται η διαπραγματευτική ισχύς των αγροτών με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους.
Στο άρθρο 11 προβλέπεται η ίδρυση δημοπραττηρίων και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη σύνθεσή τους. Αυτή είναι μία σημαντική καινοτομία του παρόντος νομοσχεδίου.
Στο άρθρο 12 καθορίζεται το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές και κίνητρα του νομοσχεδίου, ώστε να συνδέεται η προνομιακή δράση του δημοσίου με την εκ μέρους του άσκηση εποπτείας επί των ΣΑΟ.
Στο άρθρο 13 θεσπίζονται κίνητρα αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Στο άρθρο 14 θεσπίζεται η άμεση χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα έξοδα ίδρυσης και ανάπτυξής τους.
Στο άρθρο 15 θεσπίζονται υπέρ των ΣΑΟ φορολογικά κίνητρα, ώστε να αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του ν. 2810/2010, ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με το παρόν σχέδιο νόμου.
Στο άρθρο 17 προβλέπονται τροποποιήσεις του ν. 1361/1983 περί αγροτικών συνεταιρισμών που αφορούν τον αγροτικό συνδικαλισμό, με κυριότερη αυτή που προβλέπει ότι οι αγροτικοί σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε ζωικής, φυτικής και αλιευτικής πολιτικής.
Στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Ομάδων Παραγωγής και των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, όπως επίσης και μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τους γυναικείους και δασικούς συνεταιρισμούς.
Στο άρθρο 20 μετατρέπονται οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών σε ΕΑΣ και ΑΕΣ, ρυθμίζονται τα θέματα κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, όπως και οι προϋποθέσεις σύνθεσής τους.
Προσοχή βεβαίως χρειάζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 10 για το αν μπορεί στο παρόν σχέδιο νόμου να υπάρξει νομοθετική εξουσιοδότηση, ώστε να απαλλάσσονται δολίας συμπεριφοράς μέλη των Δ.Σ. των ΕΑΣ των καταργουμένων και των αγροτικών συλλόγων, εφ’ όσον αυτά δεν έχουν ήδη διωχθεί και δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Θέλει μια προσοχή και πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι χρειάζεται μια διευκρίνιση για το κατά πόσο μπορεί το σώμα να υποκαταστήσει τις τυπικές διατάξεις που ισχύουν για τον ειδικό νόμο για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών.
Τέλος, θέλω να επισημάνω τη σπουδαιότητα του άρθρου 9 του παρόντος σχεδίου νόμου, όπου γίνεται πρόβλεψη ώστε με πρωτοβουλία των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας να μπορούν να συστήνονται αγροδιατροφικές συμπράξεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κύριο σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων, «καλάθια της περιφέρειας» που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε περιφέρειας και θα αναλάβουν το συντονισμό της προβολής των τοπικών προϊόντων και του αντίστοιχου «καλαθιού της περιφέρειας». Τα προϊόντα που θα προωθούνται θα είναι υψηλής διατροφικής αξίας με σημαντική εμπορική και εξαγωγική προοπτική, ώστε να ενισχυθεί η αγορά.
Στη σημερινή συγκυρία που η χώρα μας κλυδωνίζεται βίαια από μια πρωτόγνωρη πολυεπίπεδη και βαθύτατη κρίση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτάσσει την ανάγκη αλλαγής του μέχρι τούδε στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης και συγχρόνως προτάσσει την ανάγκη ανάδειξης των εθνικών μας προϊόντων που θα τονώσουν όχι μόνο την εξαγωγική μας δυναμική, αλλά και την εσωτερική κατανάλωση.
Χαίρομαι που με στόχο να μετατραπεί σε θετικό ισοζύγιο, το Υπουργείο προωθεί το καλάθι των αγροτικών προϊόντων και κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει ο Υπουργός μας ότι πράγματι εκεί περιλαμβάνονται και προϊόντα της βοιωτικής γης.
Αυτή η ευλογημένη γη της Βοιωτίας περιλαμβάνει την Κωπαΐδα, το Θηβαϊκό Κάμπο, τον Κάμπο των Βαγίων, τον Παρνασσό, τον Ελικώνα, τον Κιθαιρώνα. Παράγει όχι μόνο λάδι και βαμβάκι, αλλά και πληθώρα προϊόντων γεωργικής προέλευσης, κηπευτικά προϊόντα, όσπρια, κτηνοτροφικά προϊόντα, τη φέτα των Πλαταιών, τη φορμαέλα του Παρνασσού, μεγάλη ποικιλία αλιευτικών από τον Κορινθιακό και το Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, παράγει το κατσικάκι προστατευομένης προέλευσης Παρνασσού, τοπικούς οίνους, όπως της Άσκρης και της Ασωπίας Θηβών, όλα προϊόντα αρίστης ποιότητας.
Θα πρέπει, λοιπόν, το Υπουργείο στη σχεδιαζόμενη πολιτική του να τα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν και να τα αξιολογήσει ανάλογα, ώστε να περιληφθούν στο καλάθι της νοικοκυράς. Δεν είναι μόνο επιθυμία δική μου, αλλά και των αγροτών και των φορέων όλων των συμπολιτών μας στη Βοιωτία. .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου αλλάζει τη δομή και τη διαδικασία ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην πλέον πολύπαθη περίοδο της χώρας μας και σηματοδοτεί την ανάπτυξη. Γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.

Επαμεινώνδα 71,32200 Θήβα,Τηλ:22620 81 061,Fax:22620 26 881
Φίλωνος  7,32100 Λιβαδεία,Τηλ & Fax:22610 89 640