Εορτολόγιο

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Τρίτη συνάντηση για το ΕΣΠΑ στην Εύβοια

Στη Χαλκίδα πραγματοποιήθηκε η Τρίτη κατά σειρά συνάντηση εργασίας της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας Στερεάς με τους τελικούς δικαιούχους των έργων του ΕΣΠΑ.
Οι Εύβοια καλείται μέχρι τα τέλη του 2011 να  απορροφήσει 34 εκατ ευρώ για την ικανοποίηση του στόχου ν+3 ώστε  να μη διαπιστωθεί απώλεια πόρων.