Εορτολόγιο

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΓΑΤΣΑ
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Βοιωτίας
 
 
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011
 
H Άρια Αγάτσα στη Βουλή για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων της Βοιωτίας
 
Η βουλευτής Βοιωτίας κυρία Αριάδνη Αγάτσα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο Ρύθμισης Αυθαιρέτων  σε συνάρτηση με δημιουργία Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, επισήμανε πως πρόκειται για ένα καυτό ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες σ’ ολόκληρη τη χώρα, αλλά και το Νομό Βοιωτίας που σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζει  το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης.
Εκτίμησε ότι είναι δίκαιο επιτέλους το ελληνικό κράτος μετά από τόσα χρόνια έρχεται να βάλει μια κόκκινη γραμμή  αποκαθιστώντας το περί δικαίου αίσθημα σε όλα τα επίπεδα.
Για την πολύ σημαντική νομοθετική ρύθμιση η ομιλία της κυρίας Αγάτσα στην Ολομέλεια της Βουλής έχει ως εξής:
 
Κύριε πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Συζητούμε σήμερα ένα καυτό ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες σ’ ολόκληρη τη χώρα. Την ρύθμιση των αυθαιρέτων  σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο που στα άρθρα 1 έως 22 περιλαμβάνει την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και στα άρθρα 23 έως 33 ρυθμίζει τα αυθαίρετα σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, θα κρίνει την τύχη πολλών συμπολιτών μας που έφτιαξαν ένα αυθαίρετο ως πρώτη κατοικία για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες  κι όχι τις αυθαίρετες βίλες που έχουν φυτρώσει σε δασικές περιοχές (στα καμένα δάση ή πάνω στον αιγιαλό).
Κι εμείς στο Νομό Βοιωτίας, σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουμε  το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης. Στο Δήλεσι, στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις με αυθαίρετη δόμηση. Ιδιαίτερα όμως στο Δήλεσι, την Αλυκή και τον Άγιο Βασίλειο οι κατασκευές έχουν στην πλειοψηφία τους τα στοιχειώδη, φτιάχτηκαν από ανθρώπους του μόχθου για να καλύψουν στεγαστικές τους ανάγκες.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι δίκαιο  με το παρόν νομοσχέδιο αυτοί οι πολίτες να ωφεληθούν και να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.
Θεωρώ δίκαιο ότι επιτέλους το ελληνικό κράτος μετά από τόσα χρόνια έρχεται να βάλει μια κόκκινη γραμμή  αποκαθιστώντας το περί δικαίου αίσθημα σε όλα τα επίπεδα.  Γι΄ αυτό θεωρώ, κύριε Υπουργέ, μια πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή τη νομοθετική ρύθμιση.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
σήμερα ρυθμίζουμε και υλοποιούμε μια διαδικασία υποχρεωτική από το Κοινοτικό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο με ιστορία συνεχούς εφαρμογής 20 περίπου ετών στην Ελλάδα. Στοχεύουμε να απλοποιήσουμε δραστικά τη διαδικασία και το χρόνο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
-        Διασφάλιση του δικαίου
-        Ποιότητα περιβαλλοντικών όρων
-        Εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων και επικαλύψεων
-        Ποιότητα στις μελέτες μέσω της θεσμοθέτησης προδιαγραφών
-        Δραστική κατάργηση της γραφειοκρατίας
Τα συζητούμενα άρθρα 1 έως 22, που ρυθμίζουν την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων με τα οποία επιχειρείται η  απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, χωρίς εκπτώσεις στο ουσιαστικό κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας.
Κύριος στόχος των είναι η προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη μείωση του απαιτούμενου χρόνου της διαδικασίας και του αριθμού των έργων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Συγκεκριμένα:
 1. Γίνεται διάκριση των έργων και των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να  προκαλέσουν στο περιβάλλον. Kαταργείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της προμελέτης για την κατάταξη των έργων που δεν είχε τίποτε άλλο ως αποτέλεσμα παρά την εκπόνηση 4.200 φάκελων ετησίως και τη διόγκωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών –με ότι αυτό σημαίνει/συνεπάγεται
 2. Καθορίζονται οι διαδικασίες ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
 3. Απλουστεύονται διαδικασίες, αφού τα έργα και οι δραστηριότητες της Κατηγορίας  Β λαμβάνουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που δίνονται αυτόματα από την αρμόδια υπηρεσία που χορηγεί την άδεια λειτουργίας ή έναρξης του έργου και δεν υπόκεινται στη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ. 
 4. Όλα τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που έως σήμερα δεν  διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν κατασκευαστεί κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, μπορούν πλέον να αδειοδοτηθούν. 
 5. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για  έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.
 6. Καταργούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις.
 7. Συγκροτείται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  με αντικείμενο την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων.   
 8. Συγχωνεύονται σε μία νέα  Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), όλες οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ με στόχο τον αποτελεσματικότερο  συντονισμό και εποπτεία του περιβαλλοντικού έργου. 
 9. Εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση του Καλλικράτη με το νόμο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση προκειμένου να είναι απολύτως σαφής η νομοθεσία.
 10. Παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης και δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον ιδιωτικό τομέα (outsourcing). Με την εμπλοκή ιδιωτών στην αξιολόγηση των ΜΠΕ θα δοθούν ευκαιρίες απασχόλησης, θα αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, θα μειωθούν οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και θα αναβαθμιστεί η διαδικασία της αξιολόγησης από άτομα με τεχνική εξειδίκευση.
 11.  Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο πληροφοριών, που αφορά στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθησης της εφαρμογής.
 12. Ισχυροποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ενδυναμώνεται ο ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Πλέον όλα τα έργα και δραστηριότητες υπόκεινται σε προληπτικές, τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις με βάση εθνικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων και ελέγχων που εκπονεί η ΕΥΕΠ.
 
Στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό για την πρωτοβουλία του να προτείνει τη συγκρότηση νέου τομέα στην Στερεά Ελλάδα με έδρα τα Οινόφυτα, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
 
 1. Προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις από 500 μέχρι 2 εκατ. ευρώ για όσους προκαλούν ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος .
Κύριε πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα άρθρα 23-33 του συζητούμενου νομοσχεδίου  αντιμετωπίζουν το υφιστάμενο ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα που ουδέποτε αντιμετωπίστηκε  συνολικά σε όλες του τις επιμέρους διαστάσεις.
Με το παρόν νομοσχέδιο, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα, με τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές.
Συγκεκριμένα:
 1. Απαγορεύονται οι εμπράγματες δικαιοπραξίες και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από τις αρχές του επόμενου έτους. Με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε μεταβίβαση βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί πολεοδομικές αυθαιρεσίες και εφόσον δεν είναι ακριβή τα στοιχεία των δηλώσεων αυτών επιβάλλονται πρόστιμα από 30.000 - 100.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.
 2. Εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθμιση ακίνητα  που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρος της πόλης, σε ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών, σε δημόσιο κτήμα, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ιστορικό τόπο, σε διατηρητέο οικισμό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε ρέμα ή βιότοπο καθώς και  αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεστεί σε κτίσμα το ανώτατο ύψος του οπίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής ή εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.
 3. Αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων σε αυθαίρετες κατασκευές για όσους έχτισαν αυθαίρετο έως τις 28 Aπριλίου 2010, όταν δηλαδή τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων. Δίνεται λοιπόν έτσι η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να πληρώσουν ένα πρόστιμο ανάλογα με την περίπτωση της αυθαιρεσίας, και με αυτό τον τρόπο να διατηρήσουν το ακίνητό τους.
 4.  Το  ειδικό πρόστιμο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για να αποκτηθούν ακίνητα για νέους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου και να εκτελεστούν κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων
Προβλέπονται ποινές για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση και δεν πληρώσουν το ενιαίο πρόστιμο, ή όσοι υποβάλλουν ψευδή στοιχεία θα πληρώσουν πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης ίσο με το 5% επί της αντικειμενικής αξίας, για κάθε έτος μέχρι τη κατεδάφισή του.
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΑΓΑΤΣΑ