Εορτολόγιο

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας -Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας" με κωδικό MIS 374151 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, έχει εγκριθεί στον Δήμο Τανάγρας  η απασχόληση 70 ατόμων.
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους αλλά και σε αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

 Οι αγρότες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο εν λόγω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, θα προσκομίζουν ειδική Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού πρώτα καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Οι αγρότες, ανάλογα τον τόπο κατοικίας τους, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2010
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
γ) φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθένειας ΟΓΑ με εμφανή την αναγραφή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ