Εορτολόγιο

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Δελτίο τύπου

ΓΙΑ 8η ΦΟΡΑ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑ ΗΛΕΣΙ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
Για μια ακόμη φορά κατάφερε να κερδίσει επάξια την γαλάζια σημαία, η παραλία
Πλάκα ήλεσι του ήμου Τανάγρας.
Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 41 χώρες σήμερα, που
διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και
μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι ήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Η «Γαλάζια
Σημαία» αποτελεί διεθνές σύμβολο ποιότητας, θεωρούμενο το πιο γνωστό
περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται διεθνώς, από το 1987, σε όσες ακτές
και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. εν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν
μόνο την επιθυμητή, εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης.
Πρέπει επί πλέον να
τηρούνται και τα υπόλοιπα 31 αυστηρά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα,
οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του
φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν
στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή,
αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρούμε λοιπόν ότι η βράβευσή αυτή
θα δώσει στο ήμο μας μία νέα τουριστική – αναπτυξιακή πνοή.
Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”) ξεκίνησε
πιλοτικά για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1985, αλλά η ουσιαστική έναρξή του ήταν την
5η Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε και παρουσιάστηκε στο
Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «πρωτότυπη Περιβαλλοντική
ράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουομένων».
Από το 2000 συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 49 σήμερα χώρες από
όλες σχεδόν τις ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης, και ο υπεύθυνος διεθνώς
χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Foundation for Environmental Education =
Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των
χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας
συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, για τους επισκέπτες
τους, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.
Ο ήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου