Εορτολόγιο

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

«Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Τανάγρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έως τις 29 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα

«Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Τανάγρας»Ο Δήμος Τανάγρας σας ενημερώνει ότι έχει  αναρτηθεί η υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 5.801 / 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης:  «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 

Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη από το ΙΝ. Γ.Σ.Ε.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πεντακόσια οκτώ (508) ατόμων στη Βοιωτία. Από αυτά, 70 άτομα θα προσληφθούν για εργασία στο Δήμο Τανάγρας ως συμπράττοντα φορέα στις παρακάτω ειδικότητες:

Δήμος Τανάγρας

Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
111
Καθαριότητα πρασίνου – παραλιών
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
5
112
Καθαρισμός – επιτήρηση Ασωπού ποταμού
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
5
113
Κατασκευή πάρκου διάσωσης ελληνικών οικόσιτων ρατσών
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Τεχνίτες κατασκευών
5 μήνες
2
114
Κατασκευή πάρκου διάσωσης ελληνικών οικόσιτων ρατσών
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
1
115
Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων 
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
3
116
Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων 
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Τεχνίτες Κατασκευών
5 μήνες
2
117
Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων 
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ)
5 μήνες
1
118
Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων 
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής
5 μήνες
1
119
Αναβάθμιση χώρου υπάρχουσας Τεχνητής Λίμνης στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
2
120
Αναβάθμιση χώρου υπάρχουσας Τεχνητής Λίμνης στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Τεχνίτες Κατασκευών
5 μήνες
1
121
Αναβάθμιση χώρου υπάρχουσας Τεχνητής Λίμνης στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’)
5 μήνες
1
122
Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ / ΤΕ Δασολογίας ή ΠΕ/ΤΕ Γεωπονίας
5 μήνες
2
123
Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγοί τεχνικών έργων
5 μήνες
2
124
Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Τεχνίτες Κατασκευών
5 μήνες
2
125
Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’)
5 μήνες
1
126
Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής
5 μήνες
1
127
Βάψιμο κοινοχρήστων χώρων
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
5 μήνες
6
128
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ / ΤΕ Διοικητικών
5 μήνες
1
129
Φύλαξη σχολικών κτιρίων – νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων – γυμνασίων και λυκείων
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Φυλάκων
5 μήνες
2
130
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για Μετανάστες
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ Παιδαγωγικό
5 μήνες
2
131
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
1
132
Ενδοοικογενειακή Βία
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ Κοινωνιολόγων
5 μήνες
1
133
Ενδοοικογενειακή Βία
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
5 μήνες
1
134
Κοινωνική Μέριμνα Πολιτών
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ Ψυχολογίας ή ΠΕ Κοινωνιολογίας
5 μήνες
1
135
Καθαριότητα – Αλσών
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ/ΤΕ Δασολογίας ή ΠΕ/ΤΕ Γεωπονίας
5 μήνες
1
136
Καθαριότητα – Αλσών
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
6
137
Καθαριότητα – Αλσών
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής
5 μήνες
1
138
Καθαρισμός και πυροπροστασία δασών
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
5
139
Καθαρισμός και πυροπροστασία δασών
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’)
5 μήνες
1
140
Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
3
141
Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων στο Δήμο Τανάγρας
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’)
5 μήνες
1
142
Καθαριότητα – συντήρηση χαντακιών
Δήμος Τανάγρας
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
2
143
Καθαριότητα – συντήρηση χαντακιών
Δήμος Τανάγρας
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής
5 μήνες
1
144
Μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Τανάγρας
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 μήνες
2
Σύνολο θέσεων απασχόλησης για το Δήμο Τανάγρας  
70

Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση  που θα αφορά τις εξής κατηγορίες κριτηρίων:
1. Κατάσταση ανεργίας (π.χ. Μακροχρόνια ανεργία, Νέοι άνεργοι, κτλ)
2. Οικογενειακή Κατάσταση (π.χ. Μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργοι και οι 2 σύζυγοι, αριθμός προστατευόμενων μελών)
3. Οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος)
4. Κατάσταση υγείας (πριμοδότηση ΑμΕΑ)
5. Εντοπιότητα (για τους κατοίκους της Βοιωτίας)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία καθημερινά 9:00 - 15:00.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και στα εξής σημεία:
1) Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς (Δημάρχου Ανδρεαδάκη, Λιβαδειά) καθημερινά 9:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00
2) Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Θήβας (Οιδίποδος 11 Θήβα) καθημερινά 9:00 - 13:00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και το απόγευμα 18:00 - 20:00.
 Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 20η Ιουνίου  και θα ολοκληρωθεί την 29η  Ιουνίου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.tanagra.gr) γ) στο Δήμο Τανάγρας, Γραφείο Δημάρχου  δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ