Εορτολόγιο

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ

Αριθμός γυναικών από τήν Παραλία Αυλίδας εξεδήλωσε τό ενδιαφέρον καί τήν
πρόθεση του γιά τήν ίδρυση ενός Γυναικείου Συνεταιρισμού στήν περιοχή. Η
Δημοτική Ενότητα Αυλίδας στηρίζοντας τήν προσπάθεια αυτή τών Γυναικών
διοργανώνει σέ συνεργασία μέ τό ΚΕΘΙ ( Κέντρο Ερευνών γιά Θέματα Ισότητας)
ανοικτή ενημερωτική συνάντηση ( θέματα σύστασης καί λειτουργίας Γυναικείων
Συνεταιρισμών) στή Αίθουσα Συνεδριάσεων στό κτίριο τής Δημοτικής Ενότητας
Αυλίδας τήν Τετάρτη 25 Μα’ί’ου καί ωρα 19.00.