Εορτολόγιο

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Δελτίο τύπου


Λαμία , 10 Ιουλίου 2012
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΑΜΑΤΗ  ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Κυρίες και κύριοι

Σήμερα ζούμε μια έντονη πίεση για κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.
Καλούμαστε να αναθεωρήσουμε, δυστυχώς για την Ελλάδα με βίαιο τρόπο, πάρα πολλά θέματα που αφορούν στον τρόπο που ζούμε και στον τρόπο που παράγουμε.
Καλούμαστε να προσαρμοστούμε στα νέα παγκόσμια κοινωνικά οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Όποια πορεία και να ακολουθήσει ο τόπος μας ένα είναι σίγουρο , χωρίς παραγωγή πλούτου, χωρίς ανάπτυξη, δεν μπορεί να επιβιώσει η χώρα μας. Η ανάπτυξη όμως προϋποθέτει συσπείρωση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, προϋποθέτει εντοπισμό και αξιοποίηση κάθε παραγωγικής ικμάδας εδώ και τώρα και στροφή στην πραγματική οικονομία και στην παραγωγή.

Η παραγωγή πλούτου και η ανάπτυξη, απαραίτητα συστατικά της  εξασφάλισης της βιωσιμότητας της χώρας μας έχει άμεση και αμφίδρομη σχέση με την βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

Η χώρα μας δε θα βγει από την οικονομική κρίση εάν δεν υπάρξει ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου. Δεν μπορεί καμιά κοινωνία και καμιά οικονομία να ξεπεράσει τέτοια μεγάλα δομικά προβλήματα, εάν δεν ξαναγυρίσει στον πλούτο της, στο έδαφός της, στη θάλασσά της, στον αέρα της, στο περιβάλλον της, σε αυτό που μπορεί να παράξει σε πρωτογενές επίπεδο, σε αυτό που μπορεί η ίδια να νιώσει επάρκεια διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως επιβάλουν οι σημερινές συνθήκες, προκειμένου να υπάρξει αυτή η έξοδος απ’ την κρίση.

Κυρίες και Κύριοι

Ένας από τους μεγάλους στόχους που έχει θέσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός βιώσιμου (αναπτυξιακού) παραγωγικού μοντέλου για όλη την Περιφέρεια.

Πεποίθηση μας τόσο του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά όσο και δική μου, αλλά θα τολμούσα να πω και του συνόλου του  Περιφερειακού Συμβουλίου  είναι ότι σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο πρωτεύοντα ρόλο έχει να διαδραματίσει η αγροδιατροφική μας παραγωγή, η οποία σήμερα αποτελεί την μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική για την Στερεά Ελλάδα.

Η Στερεά Ελλάδα μπορεί να γίνει υπόδειγμα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία για τον Πρωτογενή Τομέα με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών και θα διασφαλίζουν την αξιοπρεπή και ποιοτική διαβίωση των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας.

Γι αυτό το λόγο η Περιφέρεια μας προχώρησε πρώτα από όλα στην κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα.

Αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο όπως γνωρίζετε, μετά από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 21 Δεκεμβρίου 2011.

Σ΄αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτυπώνεται στην πραγματική του διάσταση ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας μας ώστε η Περιφέρεια μας, στηριζόμενη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που διαθέτει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αγροτική παραγωγή σαν μοχλό στήριξης της απασχόλησης και της οικονομίας.


Το Επιχειρησιακό Σχέδιο πιστεύουμε ότι είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης αυτονόητων πραγμάτων.
Διότι είναι αυτονόητο ότι για να πετύχεις σε ένα διεθνές περιβάλλον, οφείλεις πρώτα να τα καταφέρεις στην τοπική αγορά.
Δεν μπορούμε να δούμε τα Ελληνικά προϊόντα στις  ξένες αγορές, εάν πρώτα αυτά δεν περάσουν και δεν επικρατήσουν στη τοπική και ελληνική αγορά.
Δεν μπορούμε να καλούμε και να ελπίζουμε ότι νέοι άνθρωποι θα έρθουν ή θα μείνουν στον αγροτικό τομέα, όταν δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο εύλογο ερώτημα « τι μου προτείνετε να καλλιεργήσω ; ».
Δεν μπορεί να ελπίζει ο Έλληνας αγρότης ότι μόνος του μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από μια συλλογική μορφή οργάνωσης και υποστήριξης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων του.
Τέλος, δεν μπορούμε άλλο τα χρήματα που δικαιούται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική ο Έλληνας Αγρότης να μην επενδύονται στοχευμένα, ανταποδοτικά και με προοπτική στην πρωτογενή παραγωγή.
Όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο τα βασικά μέσα – εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του είναι :
η αγρο-διατροφική σύμπραξη
Όπως έχω αναφέρει κατ επανάληψη, η απάντηση μας στην κρίση πρέπει να βασίζεται στο τρίπτυχο "Συνεργασία-Ποιότητα-Εντοπιότητα" αλλά και στην πρόταση για την δημιουργία του μέσου, του εργαλείου, για την επίτευξη των επιμέρους στόχων που προβλέπει το επειχηρησιακό σχέδιο του πρωτογενή τομέα με το όνομα ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Η οποία θα είναι σύμφωνα με το Νόμο 4015/2011 μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Για την σύσταση και τους σκοπούς της έχουμε όπως γνωρίζετε, διοργανώσει  ημερίδα στα πλαίσια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
Την προσπάθεια μας θα την συνεχίσουμε τον Σεπτέμβριο προχωρώντας  σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς στην οριστικοποίηση του καταστατικού και την σύσταση της εταιρείας.
Κύριος στόχος της Σύμπραξης είναι,  με βάση το συμφέρον του τόπου μας, να προχωρήσουμε  μέσω συνεργειών όλων των κοινωνικών εταίρων αλλά και της καλλιέργειας «περιφερειακής», συλλογικής συνείδησης στην υποστήριξη των προϊόντων γης και θάλασσας της Περιφέρειας μας, τα οποία αποτελούν βασικές συνιστώσες της κοινής προσπάθειας για κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και ευημερία.

Το επόμενο βασικό μέσο – εργαλείο υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου είναι
Το καλλιεργητικό πλάνο, το αντικείμενο της σημερινής μας ημερίδας.
Γιατί ένα σύγχρονο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις νέες εσωτερικές, αλλά και παγκόσμιες οικονομικές ανακατατάξεις, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλά  και την κλιματική αλλαγή.
Τα προϊόντα της Περιφέρειας μας παρουσιάζουν σήμερα, μειωμένη ανταγωνιστικότητα εξαιτίας της χαμηλής παραγωγικότητας, του υψηλού κόστους παραγωγής, της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανεπαρκούς οργάνωσης της εμπορίας των προϊόντων.
Επομένως το γεγονός αυτό επιβάλλει τον επαναπροσανατολισμό των συντελεστών του αγροδιατροφικού συστήματος της Περιφέρειας προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις όπως αυτές παρουσιάζονται επιγραμματικά ανά τομέα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Ο επαναπροσανατολισμός αυτός ο οποίος δύναται να αφορά π.χ. στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση της ποιότητας, στην ανάσχεση της συρρίκνωσης διαφόρων κατά περίπτωση προϊόντων, θα πρέπει να εξειδικευτεί τόσο ποσοτικά όσο και χωρικά (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, δήμου ή περιοχής) με βάση την προτεινόμενη διάρθρωση του καλαθιού της Περιφέρειας, με λεπτομερέστερη εξέταση διαφόρων τεχνικό-οικονομικών συντελεστών ανά προϊόν (π.χ. εδαφοκλιματικές συνθήκες, απαιτήσεις σε άρδευση, ανάγκες και υποδομές για μεταφορές, ανάγκες σε αθρώπινο δυναμικό κλπ). Η εξειδίκευση αυτή θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας εμπεριστατωμένης μελετητικής δραστηριότητας στην οποία ιδιαίτερη συμμετοχή θα έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Η διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου καλλιεργητικού πλάνου αποτελεί παρέμβαση εξαιρετικής σπουδαιότητας καθώς τόσο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013) όσο και στην επόμενη προβλέπεται μια σειρά δράσεων συγχρηματοδότησης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. Δεδομένης όμως της στενότητας των διαθέσιμων πόρων αλλά και της επιτακτικής πλέον ανάγκης για υψηλή αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, αυτές θα πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένες και στη βάση της ιεράρχησης συγκεκριμένων αναγκών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσδιορίζει η κάθε κατηγορία προϊόντων.
Ειδικότερα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των προϊόντων, να επιδιωχθεί η αναδιάρθρωση και η ανανέωση ποικιλιών/φυτειών, να περιοριστεί η μεγάλη χωρική διασπορά των αγροτεμαχίων, να βελτιωθεί η συμμετοχή των παραγωγών σε καθετοποιημένα σχήματα, να ενισχυθεί η συλλογικότητα κλπ. Για να καταστεί αυτό εφικτό θα απαιτηθεί η δημιουργία ενός εξειδικευμένου πλέγματος κριτηρίων για την επιλογή των παρεμβάσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν αλλά και για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των επιμέρους προϊόντων το οποίο να αντανακλά τις προτεραιότητες της Περιφέρειας για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή μας συνάντηση είναι η αρχή της δημιουργίας του καλλιεργητικού πλάνου της Περιφέρειας και την ξεκινάμε από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.
Για πρώτη φορά γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης ολόκληρου του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας, καθώς και μιας αναλυτικής πρότασης για στήριξη των υφιστάμενων δυναμικών καλλιεργειών και ένταξη νέων προωθούμενων, αλλά και απαντήσεων στα προβλήματα των αγροτών τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις.
Το κύριο βάρος αυτής της προσπάθειας θα το επωμιστούν οι γεωτεχνικοί  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Στ Ε., και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της Στερεάς Ελλάδας τους οποίου και ευχαριστώ για την βοήθεια τους. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη στελεχιακού δυναμικού σ΄αυτές τις υπηρεσίες και τον μεγάλο όγκο εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώσουν .

Για την ορθή ολοκλήρωση του Καλλιεργητικού Πλάνου είναι απαραίτητη η  συνεργασία ολόκληρου του αγροτικού δυναμικού της Περιφέρειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και γεωτεχνικών  είτε υπηρετούν σε δήμους και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είτε ιδιωτεύουν.

Ζητάμε από όλους σας την συνεργασία και βοήθεια σας σ’ αυτήν μας την προσπάθεια προς όφελος των αγροτών μας και της οικονομίας της Περιφέρειας.