Εορτολόγιο

Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Δελτίο τύπου ΕΔΥΣ

" Έκφραση Ευχαριστιών."
Ύστερα από τη δωρεά ποσού που δόθηκε στο Σύλλογό μας, προκειμένου να εξασφαλισθούν οικονομικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών - στόχων και δράσεων του, αλλά και για την εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις εταιρίες ΚΡΕΝΤΙΝ  ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το Δ.Σ