Εορτολόγιο

Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Προσοχή στα παιχνίδια!

Καθώς οι εορτές του Πάσχα πλησιάζουν, όλοι οι καταναλωτές θα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους μία σειρά προδιαγραφών για τα παιχνίδια, προκειμένου να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά από τυχόν ατυχήματα.

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται οι κατάλληλες προδιαγραφές των παιχνιδιών:

- Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες.

- Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

- Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ.

- Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι.

- Δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες γωνίες, στο παιχνίδι.

- Οι ηλικίες, που αναφέρονται, επάνω στη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται, απαράκλητα. Ένα παιχνίδι, που θεωρείται, από τον κατασκευαστή του, κατάλληλο, για μια συγκεκριμένη ηλικία, μπορεί να γίνει επικίνδυνο, στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1482&Itemid=228