Εορτολόγιο

Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά !Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος !


Με υγεία ευτυχία και ειρήνη για όλο τον κόσμο!
Mod