Εορτολόγιο

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ)

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ :

1) Η μελέτη, σπουδή, ανάδειξη, προβολή και διάδοση του Θηβαϊκού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα, παράλληλα με την ανάδειξη παραδοσιακού συνόλου και συνηθειών.
2) Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου Θήβας , του Δήμου Τανάγρας αλλά και των κατοίκων της πρώην επαρχίας Θηβών .            3) Η γνώση όλων των κατοίκων για την ιστορία των προγόνων τους και η γνώση για την ιστορικότητα των Αρχαιολογικών χώρων.

4) Η Προστασία, ανάδειξη προβολή των ιστορικών μας μνημείων και η ανάπτυξη τουρισμού που θα αφορά τα Αρχαία και Βυζαντινά τουριστικά μας προϊόντα.                    5) Η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας και η ανάδειξη του ως ύψιστου αγαθού και η ανάδειξη του περιαστικού δάσους του Μοσχοποδίου και των λιμνών Υλίκη και Παραλίμνι ως περιοχές φυσικής ομορφιάς που η αξιοποίηση τους θα αναπτύξει τον μαζικό αθλητισμό και τον τουρισμό στην περιοχή μας.                                                             6)Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ενότητας με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Θήβας,  του Δήμου Τανάγρας και της ευρύτερης περιοχής .
7) Η καλλιέργεια επικοινωνίας, συνεργασίας, γνωριμίας, ανάπτυξης στενότερων πνευματικών δεσμών και σχέσεων μετά των αποδήμων συμπολιτών μας, για τη διατήρηση, διαφύλαξη και ανάπτυξη παραδόσεων, ηθών, εθίμων , αγάπης και προσφοράς για τη γενέτειρα.
8) Η προώθηση ενός αυτόνομου, αποκεντρωμένου, ελεύθερου, αδέσμευτου και πολιτικοποιημένου πολιτιστικού κινήματος. Η συμμετοχή του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφορούν τις πολιτιστικές δράσης της Περιφέρεια μας.
9) Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς και η συμβολή στην έρευνα, την προώθηση και διεκδίκηση της λύσης των τοπικών προβλημάτων.
10) Η προβολή και προώθηση του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής μας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.                                                                                      11) Η προώθηση της θεατρικής , μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας εν γένει, στη στήριξη καλλιτεχνών , καλλιτεχνικών θιάσων και μουσικών σχημάτων που θα δίνουν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των Δήμων Θήβας και Τανάγρας και των κατοίκων της πρώην επαρχίας Θηβών αλλά και σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας και του εξωτερικού ως πρεσβευτές της περιοχής μας.                                                                                                                                  12) Η δημιουργία κινήτρων για νέους να ασχοληθούν με την ιστορία το θέατρο την μουσική την τέχνη και την ιστορική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της πρώην επαρχίας Θήβας .                                                                                                                                   13) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε δράσεις πολιτισμού που θα αναδεικνύουν και θα γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους μέσα από διαγωνισμούς θεατρικών έργων , φωτογραφίας, εκθέσεων και ποιητικών συλλογών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                                  

 

14) Η συγκρότηση ομάδων μελετών και διεθνών σχέσεων, δηλαδή η οργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ομιλιών κ.α. που έχουν άμεση σχέση με τους παραπάνω αναφερθέντες σκοπούς.
15)Η διοργάνωση Ευρωπαϊκών , Εθνικών ή Περιφερειακών προγραμμάτων, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ανεργίας πολιτών, ανέργων καθώς και προγραμμάτων που έχουν σαν αντικείμενο τη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της Ελληνικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών τεχνών.                                                 16) Η καθιέρωση ετήσιων βραβείων και υποτροφιών στα παιδιά των μελών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. μαθητές ,φοιτητές, επιστήμονες για την άριστη επίδοση τους στα γράμματα όπως και όσων συμπολιτών μας λαμβάνουν μια εθνική ή διεθνή αναγνώριση.                  17) Το ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους νέους και τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους το ενδιαφέρον για τα προβλήματα των μελών και των κατοίκων της περιοχής μας.                   18) Η δημιουργία Λαογραφικού Κέντρου, ενός ιδρύματος πολλαπλών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διατήρησης, της καλλιέργειας, της διάδοσης και συνέχισης των γνήσιων Ελληνικών παραδοσιακών αξιών, της λαϊκής τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού. (γλώσσα, μουσική , χορός, χειροτεχνία, θέατρο ,φορεσιά, αρχιτεκτονική κ.λ.π.)

ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ  ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. είναι:

1. Η έκδοση περιοδικού τύπου και η δημοσίευση σε αυτό παντός είδους ιστορικού, λαογραφικού, φιλολογικού και πολιτισμικού υλικού του Θηβαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα της ζωής και δράσης των κατοίκων της πρώην επαρχίας Θήβας.
2. Η ίδρυση και οργάνωση Βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση, η επανέκδοση συγγραμμάτων και μελετών που αφορούν την πολιτιστική ιστορία της περιοχής.
3. Η ίδρυση και οργάνωση Γραφείων και Λέσχης των μελών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ για την συγκέντρωση και ψυχαγωγία των μελών της.
4. Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, συνεδρίων και διαλέξεων για την επιμόρφωση και διαφώτιση των μελών του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. και γενικότερα των πολιτών των Δήμου Θήβας και Τανάγρας και της πρώην επαρχίας σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό.                   5. Η οργάνωση Ομάδων Εργασίας του ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. στην Θήβα, στο Σχηματάρι καθώς και σε πόλεις, κωμοπόλεις και Κοινότητες  της πρώην επαρχίας Θήβας.                                                   6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προαγωγή των υψηλής ποιότητας χορευτικών των συλλόγων της περιοχής , η παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοκασετών και ημερολογίων.                                              7. Η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων μουσικών παραστάσεων και συνεστιάσεων για την ψυχαγωγία των μελών και την εξασφάλιση πόρων για τη διαβίωση και επίτευξη των σκοπών του Κέντρου .