Εορτολόγιο

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Λεφτά υπάρχουν…..για εκλογές που θα μας νομιμοποιήσουν για λίγα χρόνια ακόμα…

20 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσουν.. μόνο τα εκλογικά επιδόματα!
Δικαστικοί αντιπρόσωποι αλλά και δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι θα πάρουν εκλογικά επιδόματα που θα φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ!
Στα 20 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί για τις εκλογικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων και των δημόσιων λειτουργών που μετέχουν στην εκλογική διαδικασία, ενώ στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και τα οδοιπορικά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάσου Γιαννίτση.
Και όλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, τα 20 εκατ. ευρώ που δεσμεύονται από το σχετικό, για τις εκλογές, κωδικό του υπουργείου Εσωτερικών θα διατεθούν για «τη χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των εφόρων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012».
Χθες, ο υπουργός Εσωτερικών είχε κάνει γνωστό ότι έχει μειωθεί κατά 45% σε σχέση με την εκλογική αναμέτρηση του 2009 το κόστος των εκλογών για το υπουργείο του και των άλλων υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Εσωτερικών.
Στόχος του υπουργείου, όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως ο Τάσος Γιαννίτσης, είναι να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν πραγματικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά και τονίζοντας ότι το εκλογικό επίδομα θα πληρωθεί από τις μειώσεις μισθών, συντάξεων κ.λπ.
Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Τάσου Γιαννίτση, στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες.
Επίσης, οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου, οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο υπουργείο Εσωτερικών κ.λπ.