Εορτολόγιο

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Δελτίο τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ      
Αριθ. Πρωτ.: Α4/205
Θέμα: «Λειτουργία ΟΑΕΕ στην Βοιωτία».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Οι πληροφορίες, ότι ο ΟΑΕΕ σχεδιάζει να κλείσει το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ στην Θήβα, έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην επιχειρηματική κοινότητα της Βοιωτίας.
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας ενέργειας θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ στην Βοιωτία, ενεργών και συνταξιούχων και θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην εμπέδωση της εικόνας μιας υποβαθμισμένης και απαξιωμένης κοινωνικής ασφάλισης, με ελάχιστες παροχές και μηδαμινό ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας στηρίζει κάθε προσπάθεια για την ορθολογική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, που θα έχει όμως σαν τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι την μεγαλύτερη ταλαιπωρία του.
Δυστυχώς, το επιχειρούμενο κλείσιμο του Περιφερειακού Τμήματος του ΟΑΕΕ στην Θήβα αγνοεί όλο το σημαντικό επιχειρηματικό δυναμικό της Βοιωτίας, το οποίο άλλωστε έχει καταστήσει την περιφερειακή ενότητα μας, τρίτη βιομηχανική περιοχή της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε, όπως λάβετε υπόψη τις θέσεις μας και επανεξετάσετε το σχεδιασμό σας, ώστε να μην υλοποιηθεί η κατάργηση του Περιφερειακού Τμήματος του ΟΑΕΕ στην Θήβα αλλά να διατηρηθούν και να αναβαθμισθούν και οι δυο υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στην Βοιωτία, σε Θήβα και Λιβαδειά, αφού και οι δυο διαθέτουν ιδιόκτητα κτίρια και εξυπηρετούν μεγάλο πλήθος ασφαλισμένων.
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας θα βρίσκεται στην διάθεση σας για κάθε συνεργασία, που θα διασφαλίζει την βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ και θα βελτιώνει όμως τις υπηρεσίες, για τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος




Παναγιώτης Αγνιάδης