Εορτολόγιο

Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Στην Αθήνα βρέθηκε την Τρίτη 5 Απριλίου ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντας, όπου παρουσία του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Μ. Καρχιμάκη, βουλευτών και στελεχών, συναντήθηκε με τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και Τουρισμού & Πολιτισμού.

Σε σχέση με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης δήλωσε:

«Έθεσα, με επιχειρήματα και έμφαση, ως κυρίαρχο θέμα τη συνέχιση και άμεση ροή χρηματοδότησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), ύψους 150 εκ. ευρώ, το οποίο δημιουργήθηκε για να αντισταθμίσει τις απώλειες ένταξης της Στερεάς Ελλάδας στο Στόχο 2, λόγω του πλασματικού ΑΕΠ. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δεσμεύτηκε για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος, αναγνωρίζοντας την απόλυτη αναγκαιότητα του για τη Στερεά Ελλάδα.
Παράλληλα συζητήθηκε η ανάγκη αύξησης του Προγράμματος σε ύψος 500 εκ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας σε υποδομές. Το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα των διεκδικήσεων μας και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρχει θετική έκβαση.

Σε ότι αφορά θέματα παιδείας, για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, υπήρξε δέσμευση ότι όχι μόνο δεν εμπίπτουν στον «Καλλικράτη» για την παιδεία, αλλά θα αναβαθμιστούν, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, η κατασκευή του ΤΕΙ Άμφισσας, προϋπολογισμού 7,5 εκ. ευρώ.
Στα ζητήματα υγείας-πρόνοιας προχωρούν δύο σημαντικά και μεγάλα έργα για την Περιφέρεια.
Πρώτον , η δημοπράτηση του πέτρινου νοσοκομείου Λαμίας
Δεύτερον, η χρηματοδότηση του νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογισμού 65 εκατ. Ευρώ.
Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προχωρά η δημοπράτηση της μελέτης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού στην κατάρτιση του οποίου συμμετέχει ενεργά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τέλος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επανασχεδιάζει το πρόγραμμα του για νέα έργα».