Εορτολόγιο

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ανοικτή πρόσκληση στην ημερίδα ενημέρωσης πολιτών και φορέων από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. Διοικητήριο Βοιωτίας
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας διοργανώνει, στα πλαίσια του έργου «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας», ημερίδα ενημέρωσης των φορέων και των πολιτών του νομού. Στόχος της ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Λιβαδειά την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ., είναι η παρουσίαση του έργου και η συμβολή του στην αυτόματη ειδοποίηση και διαχείριση καταστάσεων κρίσης στο νομό.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών και έχουν προσκληθεί όλοι οι συναρμόδιοι, εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων και ως ομιλητές εκπρόσωποι από την ένωση αναδόχων εταιρειών.
Σκοπός και στόχοι
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας με το έργο «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας» στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης ειδοποίησης και διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο της περιοχής. Με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τη διαχείριση της υπάρχουσας γνώσης και της απρόσκοπτης πληροφόρησης των πολιτών, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος ασφαλείας και παράλληλα συνυπευθυνότητας στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.
Προσδοκώμενα οφέλη
Τα οφέλη για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας από τη χρήση του συστήματος θα είναι:

Ο καλύτερος σχεδιασμός προετοιμασίας και ετοιμότητας της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση περιπτώσεως κρίσεων
Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της κατά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων.
Η άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων.
Η αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (ενέργειες, συμβάντα, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός κτλ).
Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός της Περιφερειακής Ενότητας με τους άλλους φορείς τόσο κατά την πρόληψη όσο και κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων.
Ταχύτερη αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών και μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση του συμβάντος
Η ευέλικτη διαχείριση των ενεργειών αποκατάστασης της περιοχής που επλήγη.
Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη κινδύνων και στην προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών του νομού
Καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, κυρίως σε περιπτώσεις επικίνδυνων καταστάσεων.

O
Αντιπεριφερειάρχης

Γεώργιος Μουλκιώτης