Εορτολόγιο

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                          4/10/2012
        
Πραγματοποιήθηκε ημέρα Πέμπτη 4-10-2012, έκτακτη σύσκεψη στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνου Μπακομήτρου, με παρουσία των παρακάτω: Ξηρογιάννη Κων/νο, Δήμαρχο Ορχομενού, Τριανταφύλλου Λουκά, Αντιδήμαρχο Ορχομενού, Ζυγογιάννη Χρήστο και Μπαρκώση Δημήτρη, Δημοτικούς Συμβούλους Ορχομενού, Ζυγογιάννη Γιώργο, Σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας Κάστρου και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας της Π.Ε. Βοιωτίας.

Θέμα της σύσκεψης αυτής ήταν η μόλυνση του ποταμού Παστέλικα του τοπικού διαμερίσματος Κάστρου του Δήμου Ορχομενού.
Το τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Βοιωτίας, διενήργησε εκτεταμένη υγειονομική έρευνα την 3-10-2012 στην Τοπική Κοινότητα Κάστρου του Δήμου Ορχομενού και συγκεκριμένα στην περιοχή κατά μήκος του ποταμού Παστέλικα, ύστερα από εντολή του κου Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι υφίσταται εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη παροχέτευση υγρών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, προερχομένων από καταστήματα και οικίες, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, μέσω του συστήματος αγωγών των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αντιαισθητικών καταστάσεων, έντονης δυσοσμίας και ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Στη σύσκεψη αυτή δόθηκαν συστάσεις στους εκπροσώπους του Δήμου Ορχομενού, ως έχοντος την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη, να προβεί ΑΜΕΣΑ στον εντοπισμό και τη σφράγιση των παράνομων συνδέσεων και στη λήψη μέτρων καθαρισμού και εξυγίανσης ώστε να μην αποτελεί ανθυγιεινή εστία, ως και την εκ μέρους του Δήμου τήρηση και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ