Εορτολόγιο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Λαμία     29-10-2012   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                          
                               
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»

Στην τελική ευθεία για ένταξη στο Ε.Π. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» εισέρχεται πλέον το έργο: «Παράλληλα έργα εκούσιου Αναδασμού Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ.
Η Μελέτη του αναδασμού του Αγ. Δημητρίου προϋπολογισμού 169.000 ευρώ εντάχθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας και  χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Γ.Κ.Π.Σ (ΣΑΝΑ/3 Βοιωτίας). Ολοκληρώθηκε το 2009. Παράλληλα το 2009, από πρόγραμμα της Νομαρχίας  (Ίδιοι Πόροι) χρηματοδοτήθηκε η υδραυλική μελέτη του έργου, ύψους 130.000 ευρώ, ενώ ήδη είχε ενημερωθεί το Υπουργείο (έγγραφο Νομάρχη Βοιωτίας με αριθμ. 407/19.5.2008) για τα έργα προτεραιότητας προς ένταξη στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (συμπεριλαμβανομένου του έργου του Αγ. Δημητρίου).

Στις 12/5/2010 και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις του Νομάρχη, ο Ειδικός Γραμματέας συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου κος Διβάρης με έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 2600/2010) ενημερώνει το Νομάρχη ότι μετά την αναθεώρηση του Ε.Π. και την οριστικοποίηση του πλαισίου εφαρμογής του από τα Ευρωπαϊκά Όργανα, θα προχωρήσουν δράσεις αναδασμών.
 Τον Οκτώβριο του 2011 με το υπ’αριθμ. 38124/389/24.10.2011 έγγραφό της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ζητά την ένταξη του έργου. Ακολουθούν υπηρεσιακές συνεννοήσεις για διαδικαστικά θέματα και μετά από πιέσεις του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αρμόδια Υπηρεσία  του Υπουργείου εισηγείται πλέον θετικά για την οριστική ένταξή του.
Ήδη σήμερα 29/10/2012 εστάλησαν προς το Υπουργείο όλα τα διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά έγγραφα, που ζήτησε η υπόψη Υπηρεσία, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ήταν αίτημα όλων των αγροτών, ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου του Δήμου Ορχομενού,  πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 15.800 στρέμματα: η οριοθέτηση των νέων κτημάτων, στραγγιστικοί τάφροι,  οδικό αγροτικό δίκτυο μήκους 20χλμ (διάστρωση με θραυστό υλικό), τεχνικά διαβάσεων στα σημεία συμβολής στραγγιστικού-οδικού δικτύου καθώς και για πρόσβαση στα αγροτεμάχια, μετατόπιση των δικτύων της ΔΕΗ.
«Φροντίζουμε για μια καλύτερη  Περιφέρεια με όλες τις δυνάμεις μας και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ούτε ένα διαθέσιμο ευρώ. Και με το παραπάνω έργο στοχεύουμε στην ενίσχυση του Αγροτικού τομέα, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους δείκτες ανάπτυξης της περιοχής μας και θα το καταφέρουμε.», δηλώνει ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς.ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Υψηλάντη 1, Λαμία 35100,  Τελ. 22313 51244 ,  e-mail : grafeiotypou@pste.gov.gr, Κιν : 6974747048