Εορτολόγιο

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Λαμία , 17 εκεμβρίου, 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η (ΕΙ ΙΚΗ) συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα
Κυριακή και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : Εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα
με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010.
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 164 του Ν.3852/2010.
Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ