Εορτολόγιο

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Το εργοστάσιο της ΣΕΛΜΑΝ στο Βασιλικό κλείνει οριστικά στις 8 Φεβρουαρίου

Πριν από λίγες μέρες η διοίκηση της ΣΕΛΜΑΝ ανακοίνωσε την πρόθεσή της για ανάκληση λειτουργίας του εργοστασίου της στο Βασιλικό. Πολλοί θεώρησαν ότι η ανακοίνωση αποτελεί  κίνηση τακτικής της διοίκησης, μετά την προσφυγή των εργαζομένων στην Δικαιοσύνη και την ακύρωση της εκ περιτροπής απασχόληση, που είχε επιβληθεί.

Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας το προχώρησε το θέμα και ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ( καθώς η εταιρεία είναι εισηγμένη) την οριστική διακοπή κάθε δραστηριότητας του εργοστασίου της στο Βασιλικό, στις 8 Φεβρουαρίου 2013.

Ως αιτία αυτής της απόφασης η εταιρεία επικαλείται τα συνεχή και ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά το μέλλον των εργαζομένων, πρόκειται να μείνουν στο ... δρόμο, αφού θα απολυθούν όλοι.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των 174 εργαζομένων, που απασχολούνται στην εγκατάσταση του Βασιλικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Οι καταγγελίες των συμβάσεων θα πραγματοποιηθούν στις 08/02/2013 με την τήρηση εκ μέρους της εταιρείας όλων των νόμιμων προϋποθέσεων που επιβάλλει ο Ν.1387/1983 (Έλεγχος Ομαδικών Απολύσεων και άλλες διατάξεις).

Μετά τις 08/02/2013, θα συνεχιστεί κανονικά η βιομηχανική παραγωγή, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων της Shelman μέσω των γραφείων και της έκθεσης της εταιρείας στην Αθήνα, του εργοστασίου και των αποθηκευτικών χώρων της στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, του υποκαταστήματος και των αποθηκών της στη Θεσσαλονίκη και των λοιπών εταιρειών του ομίλου.

Η διακοπή λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Βασιλικού Χαλκίδας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα έχει οριακά αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Shelman και κατ' επέκταση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά 0,5 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2013.

Για τις επόμενες χρήσεις, εκτιμάται -πάντα από την ίδια την εταιρεία-  ότι θα υπάρξει θετική επίδραση κατά 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω του μειωμένου εργατικού κόστους.