Εορτολόγιο

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑΟι προτάσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς για την κοινωνική πολιτική στη συγκυρία είναι συγκεκριμένες και ρεαλιστικές. Συνυπολογίζουμε τις δημοσιονομικές δυσκολίες. Δεν παραιτούμαστε όμως από την πολιτική προσπάθεια για την υλοποίηση προνοιακών πολιτικών.

Η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα ώστε να ανασυγκροτηθεί η οικονομία της με σύγχρονους όρους, είναι η μακροπρόθεσμη λύση. Όμως το μέγεθος της ανεργίας είναι τόσο μεγάλο που το πέρασμα στην ανάπτυξη δεν ισοδυναμεί με άμεση ένταξη στην εργασία του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ανέργων. Γι αυτό χρειάζεται να υπάρξουν έκτακτα και εκτεταμένα μέτρα, κυρίως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά στα οποία δεν υπάρχει ενήλικας εργαζόμενος, οι μακροχρόνια άνεργοι με παρωχημένες ειδικότητες, οι άνεργοι άνω των 55 ετών.Σε περιόδους που δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα πρέπει τα συστήματα υποστήριξης να διευρύνονται. Η πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς περιλαμβάνει: 
ü  Αναμόρφωση των Συστημάτων Επιδότησης Ανεργίας, με στόχο την αύξηση του χρόνου επιδότησης και διεύρυνση των ωφελούμενων.
ü  Υγειονομική περίθαλψη όλων των εγγεγραμμένων ανέργων, χωρίς προϋποθέσεις.
ü  Έκτακτες και εκτεταμένες δράσεις ένταξης των ανέργων σε προγράμματα «άμεσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», εργασιακής τοποθέτησης και στοχευμένης κατάρτισης.Θέσαμε το ζήτημα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και ζητήσαμε να ενταχθεί στην πρόσφατη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Φαίνεται ότι γίνεται κατανοητή η ανάγκη να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης των ανέργων. Αποτελεί εξάλλου αντικείμενο της επίσκεψης μας στις Βρυξέλλες και στη συνάντηση που θα έχουμε με τον αρμόδιο Κοινοτικό Επίτροπο της Ε.Ε. Τα μέτρα πρέπει να είναι άμεσα. Καμιά
οικογένεια χωρίς ενήλικα απασχολούμενο ή ενταγμένο σε πρόγραμμα στήριξης.


Ειδική η αναφορά μας στους νέους.
 Έχουμε πλήρη γνώση των δυσκολιών και ταυτόχρονα γνωρίζουμε τις δυνατότητες τους. Η προώθηση της νεανικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας πρέπει να υποστηριχθεί με διάφορους τρόπους. Μεταξύ αυτών και με τη δημιουργία χρήσιμων υποδομών σε όλους τους Δήμους, που θα υποστηρίξουν τους νέους που θέλουν να επιχειρήσουν. Με συμβουλευτική στήριξη και με παροχή χώρων και εξοπλισμού κοινής χρήσης ως επαγγελματικής στέγης. Νέες ιδέες και νοοτροπίες θα οδηγήσουν τη χώρα στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου. Και η νέα γενιά μπορεί και πρέπει να πρωτοπορεί σε αυτή την κατεύθυνση.Η ανεργία και η μη καταβολή δεδουλευμένων οδηγεί οικογένειες σε ακραία φτώχεια. Τέτοια που να μην μπορούν να θρέψουν ικανοποιητικά τα παιδιά τους. Το
20% των παιδιών ζουν σε τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον. Η υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας. Πρέπει όλοι μαζί – κυβέρνηση, κόμματα, θεσμοί και συλλογικότητες - να κάνουμε υπόθεση μας την αντιμετώπιση της έλλειψης τροφής για τα παιδιά. Η καθιέρωση του θεσμού των σχολικών γευμάτων πρέπει να προχωρήσει άμεσα ξεκινώντας από σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών.

Η κοινωνική προστασία όμως δεν μπορεί να είναι επαρκής χωρίς την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτό πρέπει να λειτουργεί ως το τελευταίο δίχτυ για όσους απειλούνται από ακραία φτώχεια. Για μας αυτό είναι ένα μέτρο γενικής εφαρμογής. Εκτός από το χρηματικό εισόδημα πρέπει να πλαισιωθεί από τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση.

Πρέπει να φθάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να δίνουμε το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για την υλοποίηση αυτού του μέτρου, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια. Η πιλοτική εφαρμογή μπορεί να γίνει μέσα στο 2013 και η γενική εφαρμογή να υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2014.

Κανείς πολίτης δεν πρέπει να αφήνεται μόνος του.

Η χρηματοδότηση αυτού του πλαισίου μέτρων για την αντιμετώπιση της οξείας κοινωνικής κρίσης και της προστασίας των ομάδων υψηλού κινδύνου, μπορεί και πρέπει να γίνει:
ü  Με αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ που υλοποιείται και έχει 8,7 δις ευρώ αναξιοποίητα.
ü  Με ταχύτατη χρηματοδότηση δράσεων για τους νέους μέσα από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.
ü  Με τη διεκδίκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υψηλότερων προκαταβολών στις αρχές του 2014 από τον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, που εμπεριέχει ως έναν από τους κύριους άξονες την καταπολέμηση της φτώχειας.
ü  Με τη δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης που θα συγκεντρώνει πόρους που θα διατίθενται αποκλειστικά σε δράσεις κοινωνικής στήριξης. Το ταμείο αυτό θα συγκεντρώνει την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, την επιπλέον χρηματοδοτική συμβολή επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, την προσφορά εθελοντικής εργασίας και την προσφορά διαφόρων ειδών.