Εορτολόγιο

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                              
      ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στοχευμένες δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,

 για ετοιμότητα διεκδίκησης πόρων στον Πρωτογενή Τομέα,

 κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014- 2020).
Σε ετοιμότητα, βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, για την άμεση έναρξη υλοποίησης δράσεων, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και των Τομεακών – Περιφερειακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου της Χώρας (2014 – 2020), από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

                Στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού  της,  για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Βοιωτίας, συμπεριέλαβε στις προτάσεις που υπέβαλλε για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στις 27-3-2013, δράσεις που αφορούν άμεσα στην ενίσχυση των υποδομών του αγροτικού τομέα.
                Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, γνωρίζοντας άριστα, ότι τα έργα αναδασμού, αρδευτικών δικτύων κ.α. συμβάλλουν τα μέγιστα στη μείωση του κόστους παραγωγής και επιτρέπουν συστηματικότερες  καλλιέργειες,  αλλά και το γεγονός ότι οι διαδικασίες σύνταξης των απαιτούμενων σχετικών μελετών για το έργα αυτά είναι αρκετά χρονοβόρες, υπέβαλλε έγκαιρα συγκεκριμένο πρόγραμμα υποδομών του πρωτογενούς τομέα το οποίο και εγκρίθηκε.
Έτσι, με την δρομολόγηση  σύνταξη μελετών αναδασμού, δικτύων άρδευσης κ.λ.π. ανοίγει ο δρόμος για ισχυρή διεκδίκηση πόρων, από το νέο ΕΣΠΑ, για υλοποίηση  έργων.
                Μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την χρηματοδότηση της «Μελέτης ολοκλήρωσης αρδευτικού έργου Σωληναρίου» προϋπολογισμού 250.000,00€, που είχε υποβάλλει για έγκριση η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Ήδη από πιστώσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ., έχει υλοποιηθεί η κατασκευή υπόγειου αρδευτικού συστήματος, για άρδευση 2.700 στρεμμάτων, δαπάνης 2.515.347,73€, ενώ ακολούθησε δεύτερη εργολαβία, από πόρους της Ν.Α. Βοιωτίας, για συμπληρωματικές εργασίες ύψους 254.800€ στην ίδια περιοχή. Παρ’ όλα αυτά και για να ολοκληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο ολόκληρου του αγροκτήματος, υπολείπεται η υλοποίηση κατασκευής δικτύου, που αφορά σε 3.000 στρέμματα ακόμη. Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, εν όψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), στοχεύει να έχει ολοκληρώσει την σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης για το υπολειπόμενο τμήμα του αγροκτήματος, ώστε να βρίσκεται σε «ωρίμανση» για την διεκδίκηση πόρων, που θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κατασκευή του έργου.
                                 
                Ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Μουλκιώτης, δήλωσε: «Επιβάλλεται να σχεδιάσουμε έγκαιρα και οργανωμένα και να διεκδικήσουμε με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα την επίτευξη – υλοποίηση στόχων που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή του τόπου μας. Στόχος μας είναι να έχουμε καλύψει όλες τις προϋποθέσεις και να έχουμε ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα, ώστε να διεκδικήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους πόρους, για την ανάπτυξη της περιοχής μας, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014 – 2020) . Ο  πρωτογενής τομέας είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Βοιωτία, χρέος μας  είναι να τον ενισχύσουμε με όλα εκείνα τα εργαλεία, όπως είναι οι κλειστοί αγωγοί άρδευσης, οι αναδασμοί κ.α., που θα δίνουν την δυνατότητα στους καλλιεργητές να παράγουν με μικρότερο κόπο και κόστος καλύτερα και περισσότερα προϊόντα. Χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ώστε οι νέοι μας να θέλουν να καλλιεργούν την εύφορη γη μας».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ