Εορτολόγιο

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                           Σχηματάρι, 02-08-2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των προσληπτέων και των απορριπτέων της Κοινωφελούς Εργασίας. Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός 10ημέρου, μέχρι Σάββατο 11 Αυγούστου, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Στερεάς
Ελλάδας (Ροζάκη Αγγελή 59, Λαμία) και ώρες 9:00 – 15:00 είτε να αποστείλουν
τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση :
ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε.(για την Π.Ε. Βοιωτίας) Ροζάκη Αγγελή 59, 35100 ΛΑΜΙΑ
ώστε να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν είναι τα κάτωθι:

α) συμπληρωμένο το έντυπο αποδοχής θέσης (η αναζήτησή του μπορεί να γίνει στα
γραφεία του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ ή στην ιστοσελίδα του φορέα),
β) φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου θα διαφαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.,
γ) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην οποία θα διαφαίνεται το ακριβές χρονικό διάστημα της
ανεργίας καθώς και αναλυτικά το διάστημα της τελευταίας πιθανής επιδότησης και
δ) Για την κατηγορία των Α.μ.Ε.Α απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ
που να αποδεικνύεται η ισχύς της ανεργίας.
Η υποβολή ενστάσεων γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307,
Τ.Κ. 11510), και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, με συστημένη επιστολή εντός των τριών
ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τα τηλέφωνα 22623 – 51.103 (Λέτη Μαρίνα) και με το 22310 – 51.777 (Ανεστοπούλου
Σοφία).
Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου