Εορτολόγιο

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ο Δήμος Τανάγρας συμμετέχει ως συμπράττων φορέας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (5μηνες συμβάσεις).
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και έπειτα από την υπογραφή
σχετικού μνημονίου συνεργασίας, μια από τις ενέργειες που πρόκειται να υλοποιήσει είναι και η Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλοδαπούς. Ήδη προ ημερών τελείωσε η διαδικασία, βάση της οποίας επελέγησαν από τη Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω ΑΣΕΠ με μοριοδότηση δύο (2) δάσκαλοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες στην παραπάνω δράση.


Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας με ωφελούμενη ομάδα μετανάστες των οποίων η παραμονή έχει μόνιμο, νόμιμο και σταθερό χαρακτήρα στο Δήμο.
Καλούνται λοιπόν οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας και επιθυμούν να μάθουν να μιλούν και να γράφουν την Ελληνική γλώσσα (όλα τα γνωστικά επίπεδα) να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας.
Τα μαθήματα θα γίνονται απόγευμα.
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 27 Αυγούστου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 , στο Δημαρχείο Σχηματαρίου (Παμμ. Ταξιαρχών 1) . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22623 - 51.103 (κα Λέτη Μ.) και στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.tanagra.gr