Εορτολόγιο

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άμεση παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Γιώργου Μουλκιώτη με επιστολή του προς τους Υπουργούς, Οικονομικών και Υγείας, σχετικά με τη διατήρηση του Τμήματος  Χημικής Υπηρεσίας στη Λιβαδειά.
Η επιστολή έχει ως εξής:
«Στα  πλαίσια της αναδιάρθρωσης των  Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ειδική επιτροπή συσταθείσα για το σκοπό αυτό, επεξεργάζεται σχέδιο απομείωσης των δομών του ΓΧΚ.
Επανερχόμενοι στο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η πρόταση της Διοίκησης του ΓΧΚ είναι η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, να λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος  και να καλύπτει πλήρως, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, ακτινωτά, όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

            Επικροτούμε την τεκμηριωμένη πρόταση της Επιτροπής, για πολύ ουσιαστικούς και συγκεκριμένους λόγους.
Η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι η διασφάλιση των εσόδων από τον έλεγχο των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας (Τελωνεία Οινόης, Στυλίδας, Αντίκυρας, Ιτέας) καθώς και η ασφάλεια και η ορθή δασμολογική κατάταξη των εισαγόμενων προϊόντων, αλλά προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες ως εργαστήριο περιβαλλοντικών ελέγχων, που καλύπτει τις ανάγκες των ελεγκτικών αρχών στους τομείς των περιβαλλοντικών ελέγχων, δραστηριότητα που είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας και που συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα αυτής, αφού αντιμετωπίζουμε το μείζον ζήτημα της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού, για το οποίο η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στα Ευρωπαϊκά Δικαιοδοτικά όργανα.
            Είναι υψίστης οικονομικής σημασίας η αποκατάσταση της καλής οικολογικής  κατάστασης της περιοχής της Βοιωτίας, την οποία βαραίνει η σκιά της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε μελλοντική επένδυση στους τομείς της αγροτικής (πρωτογενούς)παραγωγής αλλά και της βιομηχανικής δραστηριότητας.
            Στην Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς λειτουργεί περιβαλλοντικό εργαστήριο (το μοναδικό στην Ελλάδα μετά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΓΧΚ που παρέχει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες), το οποίο εξυπηρετεί  τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας και τα Τμήματα Περιβάλλοντος αλλά  κατ΄ επέκταση και το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και αντίστοιχες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, παρέχει άμεσες  και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και έχουμε άριστη συνεργασία.
Η πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Δομών Υπ. Οικονομικών υιοθέτησε τεκμηριωμένα την ύπαρξη τμήματος στην Λιβαδειά.
Η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, με τη νέα μορφή, θα μπορεί να καλύψει τα θέματα αρμοδιότητας ΓΧΚ στους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, συμπεριλαμβανόμενης και της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου - Οινόης, όπως άλλωστε γίνονταν επιτυχώς μέχρι σήμερα και με την υπάρχουσα δομή.
Στις αρμοδιότητες της Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς υπάγεται και η ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, στην οποία συγκεντρώνεται πλήθος βιομηχανιών ποικίλων δραστηριοτήτων.
Καλύπτει τα Τελωνεία Ιτέας και Αντίκυρας που εξυπηρετούν τα αντίστοιχα λιμάνια, στην έδρα των οποίων δραστηριοποιούνται επίσης μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
Επίσης εξυπηρετεί και διενεργεί άμεσο έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου, κολύμβησης κ.λ.π.) όλων των δειγμάτων της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, δεδομένου ότι η Βοιωτία είχε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν σοβαρά θέματα Χημικής ρύπανσης του πόσιμου νερού.
Κατόπιν αυτών αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του θέματος, ζητούμε, στην τελική έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης του ΓΧΚ να ληφθεί υπόψιν η σημασία της διατήρησης της Χημικής Υπηρεσία Λιβαδειάς σε επίπεδο Τμήματος, πρωτίστως για την κεντρική της θέση, σε σχέση με την γεωγραφική δομή και με την άρτια εργαστηριακή δραστηριότητα περιβαλλοντικών αναλύσεων, που θα συνδράμει τις ελεγκτικές αρχές  προκειμένου για την αποκατάσταση  της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης του περιβάλλοντος και ειδικότερα της περιοχής των Οινοφύτων (Ασωπού)».


ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ