Εορτολόγιο

Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης

  • Επιστημονικές Μελέτες
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή:

·         Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
·         Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
·         Συστημάτων Τροφίμων HACCP ISO 22000
·         Συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία OHSAS 18001
·         Συστημάτων Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών ISO 27001
·         Συστημάτων Διαχείρισης Ασφαλείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας ISO 28000
·         Τεχνικών Φακέλων CE

Τ:   +30 693 6588138
@:  alexapo3690@gmail.com