Εορτολόγιο

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                             Λαμία,  11  Μαρτίου  2014
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης και ελέγχου της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), το οποίο εφαρμόζεται ανελλιπώς από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, έστειλε στις 20 Φεβρουαρίου 2014 από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής Αταλάντης δείγματα από εννέα (9) βοοειδή εκ των οποίων όπως διαπιστώθηκε από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς  ΜΣΕ) δύο δείγματα ήσαν θετικά στην ΣΕΒ.

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση των θετικών δειγμάτων οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία όπως:
1. Την απομόνωση όλων των ζώων εντός των ορίων της εκμετάλλευσης.
2. Την απαγόρευση εισόδου νέων ζώων στην εκμετάλλευση.
3. Την απαγόρευση εξόδου ζώων από τις παραπάνω εκμεταλλεύσεις χωρίς την άδεια του Τμήματος Κτηνιατρικής Αταλάντης
4. Την κλινική εξέταση όλων των ζώων της εκτροφής και  θανάτωση των ύποπτων ζώων, αποστολή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού στο αρμόδιο εργαστήριο και τέλος αποτέφρωση των πτωμάτων των ύποπτων ζώων.
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι ο παράγοντας ο υπεύθυνος για την ΣΕΒ δεν έχει βρεθεί στο βόειο κρέας ή στο γάλα αγελάδας αλλά μόνο σε «χαρακτηρισμένα επικίνδυνα υλικά»,όπως είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου, των ματιών καθώς και στο έντερο, σπλήνα, κ.λπ. Τα «χαρακτηρισμένα επικίνδυνα υλικά»,αφαιρούνται πλέον από τα τρόφιμα και από την τροφική αλυσίδα. Εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε. βεβαιώνουν ότι το γάλα αγελάδας αλλά και το βόειο κρέας από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα «χαρακτηρισμένα επικίνδυνα υλικά» είναι ασφαλή.
                                                                        Ο Προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης
                                                            Περιφερ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
                                                                               Σταύρος  Τσελάς