Εορτολόγιο

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

«Προκήρυξη 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας».

Ο Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας* (ΣΟΨΥ), σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Βοιωτίας της ΔΔΕ Βοιωτίας, με στόχο την πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση της σχολικής κι ευρύτερης κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας,
προκηρύσσουν τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, (Παγκόσμια ημέρα Ψυχικής Υγείας) και καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Βοιωτίας. Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Δ/νσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι εννοείται πως αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, που διέπουν το διαγωνισμό, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω :
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.       Το θέμα του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού για τη Ψυχική Υγεία είναι: «Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την ψυχική νόσο, μπορούν να είναι επιτυχημένοι κι ευτυχείς».
Η Ψυχική Υγεία  είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να αναπτυχθούν ευχάριστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα  χαράς, ευεξίας, ικανοποίησης και ευγνωμοσύνης. Οι άνθρωποι, που είναι ψυχικά υγιείς ανταποκρίνονται με ευελιξία στις καθημερινές συνθήκες, ενώ οργανώνουν τη ζωή τους έχοντας ως βάση κανόνες αξιών, στόχους και αρχές. Η εμφάνιση της ψυχικής νόσου δυσκολεύει την πορεία της διαπροσωπικής και επαγγελματικής ζωής, αλλά εάν υπάρχει κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, οι άνθρωποι που πάσχουν από οποιαδήποτε ψυχική νόσο μπορούν να αποτελούν μέλη της κοινωνίας, να εργάζονται, να δημιουργούν και να ονειρεύονται.
Οι μαθητές/τριες λοιπόν καλούνται να ζωγραφίσουν προσωπογραφίες, τοπία, αντικείμενα ή οποιοδήποτε ελεύθερο σχέδιο, δείχνοντας την θετική πλευρά της καθημερινότητας.
Ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς με θέμα την Ψυχική Υγεία, προκειμένου να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν, υποστηρίξουν κι εμψυχώσουν τους/τις μαθητές/τριες, έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο του Συμβουλευτικού Σταθμού νέων  Βοιωτίας: http://sumstanvoi.blogspot.gr/ καθώς και στο facebook του ΣΟΨΥ Βοιωτίας: https://www.facebook.com/groups/251839231550644/.
Κάθε διαγωνιζόμενος/νη μπορεί να αποστείλει, το ανώτερο, μέχρι τρία (3) έργα, σε οποιοδήποτε υλικό και με οποιαδήποτε τεχνική. Προαιρετικά κάθε έργο μπορεί να συνοδεύεται από κάποιον τίτλο.
2.       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν τα έργα τους, στη δομή του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39, 5ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι 22 Νοεμβρίου 2013, ή να τα παραδώσουν ή αποστείλουν  ταχυδρομικά, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, μέχρι 22 Νοεμβρίου 2013 και με την ένδειξη «Συμμετοχή στον διαγωνισμό», στη διεύθυνση Δημάρχου Ι. Ανδρεαδάκη 42 (πρώην Πεσόντων Μαχητών) Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά, Υπόψη Καράλη Ελένης.
3.       Στο πίσω μέρος όλων των έργων, πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα, θα αναγράφονται για λόγους διασφάλισης αδιάβλητου και αμεροληψίας μόνο τα παρακάτω στοιχεία των διαγωνιζόμενων :
·         Τηλέφωνο επικοινωνίας.
·         Σχολική μονάδα και τάξη φοίτησης.
4.        Όλα τα έργα θα παραδοθούν από τον ΣΟΨΥ Βοιωτίας και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Βοιωτίας στην κριτική επιτροπή με καλυμμένα τα στοιχεία του συμμετέχοντα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
5.       Η κριτική επιτροπή, του διαγωνισμού, θα είναι τριμελής αποτελούμενη από:
·         έναν εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, (καθηγητή εικαστικών),
·         έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΨΥ,
·         έναν ιστορικό Τέχνης – Εικαστικό.
6.       Οι διαγωνιζόμενοι θα βραβευθούν ανεξάρτητα από τη βαθμίδα φοίτησης.
7.       Με τα έργα, που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί έκθεση και εκδήλωση ενημέρωσης, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΨΥ Βοιωτίας και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Βοιωτίας. Στους μαθητές και μαθήτριες των οποίων τα έργα θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή, θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι στα πρώτα, δεύτερα και τρίτα έργα. Σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θα χορηγηθεί αναμνηστικό δίπλωμα. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική τελετή την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης.
8.       Στους νικητές μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της Βοιωτίας θα απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι συνοδευόμενοι από έπαθλα ως εξής:
·    1ος νικητής: 200 ευρώ,
·    2ος νικητή: 100 ευρώ,
·    3ος νικητής: 50 ευρώ.
Αθλοθέτης του διαγωνισμού είναι ο Σ.Ο.Ψ.Υ.
9.       Όλα τα έργα που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, μετά το τέλος της έκθεσης, θα επιστραφούν στους δικαιούχους.
10.   Την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση πληροφόρησης ευαισθητοποίησης της σχολικής κι ευρύτερης κοινότητας για την ψυχική υγεία.
11.   Η συμμετοχή στο 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία είναι δωρεάν και προαιρετική για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.
12.   Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Βοιωτίας στο τηλέφωνο 2261 3 50381.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων, να υποστηρίξουν έμπρακτα τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία που πραγματοποιείται στη Βοιωτία. Να ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων, όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ειδικά όσοι διδάσκουν το μάθημα των Εικαστικών και να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο του Σχολείου.

* Ο Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας ιδρύθηκε το 2011 με άμεσο στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας της ευρύτερης περιοχής σε θέματα ψυχικής υγείας, την αποστιγματοποίηση της ψυχικής ασθένειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων.