Εορτολόγιο

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Απάντηση του δήμου για της σπασμένες κούνιες στον Κοκκινοβραχο

Σχηματάρι  26-2-2013
           
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤαχ. Δ/νση  
32009 Σχηματάρι                     
Προς: Γεράσιμο Μαρκέτο
Πληροφορίες
Κλαρούδα Ιωάννα

Τηλέφωνο     
22623-51132                                                         

Telefax         
22623-51138

Email             
Iklarouda@tanagra.gr

                                                           
   Θέμα: «Κούνιες Παιδικής Χαράς Κοκκινόβραχου»
   Σχετ. 1) η υπ’αριθμ. 2519/12-2-2013 αίτησή σας.

Σε απάντηση της παραπάνω αίτησή σας, σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας έχει λάβει γνώση για τα προβληματικά όργανα των Παιδικών Χαρών και έχει κάνει καταγραφή των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες τους, από το έτος 2012. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν συνολικά για όλες τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Τανάγρας αφού έχει ήδη προβλεφθεί κονδύλιο στον Προϋπολογισμό του για το έτος 2013, με τους εξής Κωδικούς: «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» ποσού 45.000€ με Κ.Α 02.30.7135.-11 και «Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Χ και πλατειών» ποσού «45.000€# με Κ.Α 02.30.7135-01. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα γίνουν οι ενέργειες από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών ώστε τα συνεργεία του Δήμου να προβούν στην αποκατάσταση των προβληματικών και ελλειμματικών οργάνων Παιδικών Χαρών.

Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας.
                                  
Ο Προϊστάμενος

Γκίκας Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός.  Τ.Ε