Εορτολόγιο

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕξελίσσεται κανονικά το αρδευτικό έργο της Ανατολικής Βίστριζας προϋπολογισμού 27 εκ. €.

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή σύμβασης και την έναρξη κατασκευής του μπαίνει το έργο του αρδευτικού δικτύου της ανατολικής περιοχής Βίστριζας Φθιώτιδας, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσό 27 εκ. €.
Η εξέλιξη αυτή απορρέει από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.


Έτσι, αναμένεται η κατασκευή ενός ιδιαίτερα σημαντικού και μεγάλου έργου για την αγροτική περιοχή της Βίστριζας, που θα αναβαθμίσει καθαρή γεωργική γη έκτασης 20.730 στρεμμάτων και τις συνθήκες καλλιέργειας.
Πρόκειται για την υλοποίηση αρδευτικών έργων με δίκτυα, αποχετευτικά, στραγγιστικά, τεχνικά, δεξαμενές και αντλιοστάσια με τον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό, καθώς και αγροτική οδοποιία.
Επιπλέον θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, με έργα διευθέτησης των χειμάρρων που εκβάλλουν στην περιοχή, με διαπλατύνσεις και ευθυγραμμίσεις κοίτεων, επενδύσεις πρανών και έργα σταθεροποίησης.

Σκοπός του έργου είναι να αποδώσει μια καλλιεργήσιμη περιοχή με σύγχρονες συνθήκες άρδευσης, που θα βελτιώνουν τις συνθήκες παραγωγής, θα αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, θα προστατεύουν τη γη και θα συμβάλλουν στην τόνωση του αγροτικού εισοδήματος.

Μετά την τεκμηριωμένη παρέμβαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεπεράστηκαν οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια του προσυμβατικού ελέγχου και τελικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν το έργο.