Εορτολόγιο

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Σκληρός αγώνας για το στοίχημα των εξαγωγών

Από το “Δόξα τω Θεώ”, στο “βόηθα Παναγιά μου”, φαίνεται ότι η απόσταση είναι μικρή, πολύ μικρή, μερικές φορές. Οι εξαγωγές μας , στις οποίες τόσα επενδύουμε και προσδοκούμε, τον Μάρτιο δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα, με τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα να μειώνεται σχεδόν σε όλους τους κλάδους, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στις τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, μεγάλο μέρος των πιέσεων οφείλεται στα γεγονότα της Κύπρου, τη διαφοροποίηση της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα των Καθολικών και των Ορθοδόξων, καθώς και στη βάθυνση της κρίσης σε πολλές οικονομίες του κόσμου, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί εμπορικούς δεσμούς.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο, η συνολικά αξία των εξαγωγών, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2012, μειώθηκε κατά 7,8% (στα 2,04 δισ. ευρώ από 2,25 δισ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στην υποχώρηση κατά 6% των εξαγωγών προς τις χώρες την ΕΕ και κατά 9,6% προς τις τρίτες χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και ξεπερνά το 10,7%.
Αξιοσημείωτη, πάντως, είναι η εξισορρόπηση των μεριδίων των χωρών της ΕΕ (49%) και των τρίτων χωρών (51%), στη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της ΕΕ αποσπούν το 66% της αξίας των εξαγωγών.
ΥΓ1: Πάντως στα θετικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταγραφεί η πρόσφατη υπουργική απόφαση που διευκολύνει τις επιστροφές ΦΠΑ προς τους εξαγωγείς. Ένα πρώτο βήμα για την εξομάλυνση της καταβολής των οφειλών του Δημοσίου προς τις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις της χώρας.
ΥΓ2: Επιπλέον, τα κίνητρα για μειωμένες εγγυήσεις εξαγωγών, σε συνδυασμό με απλοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, προσδίδουν νέα δυναμική στην εισαγωγή όρων συνεργασίας και διευκόλυνσης μεταξύ εξαγωγέων και αρμόδιων αρχών.