Εορτολόγιο

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2011
Η ασυνεννοησία των Υπουργών για την Απογραφή στερεί πόρους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μειωμένοι προβλέπονται οι πόροι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά τα αποτελέσματα της Απογραφής, αφού οι Υπουργοί της κυβέρνησης αδυνατούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες του βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Γιαννάκη.

«Όταν ρωτούσα τους Υπουργούς για την προετοιμασία της απογραφής, όλοι δήλωναν αναρμόδιοι. Τώρα απογράφησαν λιγότεροι από τον πραγματικό πληθυσμό της Βοιωτίας και τα σπασμένα των Υπουργών του ΠΑΣΟΚ θα πληρώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκης μετά την κατάθεση σχετικής ερώτησης για το αν τα προσωρινά αποτελέσματα θα επιφέρουν άμεσα αλλαγές στους πόρους και τις δομές των Δήμων και της Περιφέρειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών
 Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
             Υπουργό Οικονομικών
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011

ΘΕΜΑ: Πλασματικά τα προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής – Δραματικές οι συνέπειες για την Ελληνική Περιφέρεια

Κύριοι Υπουργοί,

Με την ΑΠ 12836/10.03.2011 Ερώτησή μου είχα καταγγείλει ότι η Πολιτεία δεν είχε προετοιμάσει κατάλληλα την τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να διεξαχθεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά η Γενική Απογραφή του 2011. Στις απαντήσεις της κυβέρνησης ο τότε Υπουργός Εσωτερικών ισχυρίστηκε ότι την αρμοδιότητα απάντησης είχε το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών μετέθετε την ευθύνη της απάντησης στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δεν προκαλεί πλέον καμία έκπληξη η ασυνεννοησία των Υπουργών στην αρχιτεκτονική του χάους που δημιουργεί ο Πρωθυπουργός με το εκάστοτε κυβερνητικό σχήμα που υιοθετεί.

Προκαλεί όμως αλγεινή εντύπωση ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να ολοκληρώσει μια κορυφαία διαδικασία που καθορίζει το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής Περιφέρειας την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Έτσι η έλλειψη προετοιμασίας οδήγησε στην απογραφή μειωμένου πληθυσμού για το νομό Βοιωτίας, την στιγμή που είναι σαφές ότι δεν απογράφηκαν πολλοί συντοπίτες μας αλλά και πολλοί μετανάστες που απασχολούνται σε αγροτικές περιοχές και στην βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου.

Η αδυναμία της κυβέρνησης μάλιστα να ολοκληρώσει με ακρίβεια την διαδικασία της απογραφής την οδήγησε στην ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Γενικής Απογραφής από την ΕΛΣΤΑΤ, με την επιφύλαξη μάλιστα της ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων το β εξάμηνο του 2012, δηλαδή ενάμιση χρόνο μετά την διενέργεια της απογραφής.

Επειδή σύμφωνα με τα αποτελέσματα που κατεγράφησαν για την Βοιωτία προκύπτουν αλλαγές για  την κατανομή των τακτικών πόρων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και επηρεάζουν την εν γένει λειτουργία των ΟΤΑ, αφού, π.χ., με πληθυσμιακά κριτήρια προσδιορίζονται ζητήματα, όπως ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, ο αριθμός των αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών κλπ. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

-Πώς θα απογραφούν οι πολίτες και οι μετανάστες που δεν απογράφησαν; Πως θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αλλοίωσης των αποτελεσμάτων από τις αλλαγές στην μεθοδολογία, που επέκτειναν τον χρόνο απογραφής από την μία μέρα  στις δεκατέσσερις;
-Που αποσκοπεί η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Γενικής Απογραφής του 2011; Προτίθεται η κυβέρνηση να επιφέρει αλλαγές στον αριθμό των μελών των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων βάσει αυτών των στοιχείων και πριν την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων; Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε περικοπή των τακτικών πόρων των ΟΤΑ λόγω του μειωμένου πληθυσμού που κατεγράφη στην Απογραφή;
-Πότε θα εισπράξουν οι απογραφείς τις αποζημιώσεις τους, που δεν έχουν πληρωθεί σχεδόν δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας;


Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ